Facket (اتحادیه)

​اتحادیه های صنفی مختلفی وجود دارد، که بصورت ساده آنرا بنام اتحادیه یاد می کنند. آنها به صنایع مختلف متصل هستند تا هر چه بهتر برای اعضای خود کمک کنند. عضو بودن در یکی از اتحادیه های صنفی خوبی های زیادی دارد؛ شما کسی را دارید که در صورت داشتن مشکل در سر کارتان شما را کمک کند، بجای اینکه شما خودتان از حقوق تان دفاع کنید، در مورد معاش تان مذاکره کنید، خودتان تلاش کنید تا جاهای کار خطرناک با امن شود و یا خودتان مورد آزار قرار گیرید، شما یک سازمانی را منحیث پشتیبان دارید که در تمام این شرایط شما را کمک و حمایت می کند. یک اتحادیه صنفی به شما یک شخص که در زمینه های مختلف، اعم از امنیت تا مسائل حقوقی متخصص است معرفی می کند. یک اتحادیه صنفی شانس بیشتری برای گرفتن از مطالبات شما دارند چون یک سازمان بزرگ پشتیبان شان است، در حالیکه صاحب کار یک شخصی را که تنها است و عضو هیچ اتحادیه صنفی نیست به زودی بدون خواست و آرزویش از کار منفک کرده می تواند.
در اینجا بیشتر بخوانید:
www.lo.se, www.tco.se

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید