بل ها (فاکتورها)

​یک فاکتور اساسأ مثل یک بل است. فاکتور یک تقاضای کتبی برای پرداخت است. زمانیکه شما یک چیز را خریده اما همزمان پرداخت نکرده اید، شما یک فاکتور (بل) دریافت می کنید. اغلبأ توسط پوست میآید. شما بل را برای همه چیز، از کرایه خانه، بل برق شروع تا قسط تلویزیون دریافت می کنید. این بل ها را باید به زودترین فرصت تادیه کنید، ورنه ممکن بل بیشتری برایتان بیاید و یا در نهایت به اداره اخذ مطالبات راجع شوید. در بل روز موعد نوشته شده است، یعنی روز ختم پرداخت در آنجا تحریر گردیده است. بهترین امکانات پرداخت بل از طریق انترنت است، این بنام (انترنت بانک) نامیده می شود. این واقعأ سریعترین و ارزان ترین راه پرداخت بل های شما است. توسط بانک و یا پوست نیز می شود که بل ها را پرداخت کنید، اما ممکن برایتان بسیار قیمت تمام شود.
در اینجا بیشتر بخوانید:
http://www.hallakonsument.se/pengar-och-ekonomi/bank-kort-och-betalningar/betala-rakningar/ و http://www.swedishbankers.se/Sidor/5_Betalningar%20%26%20regelverk/E-faktura/default.aspx

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید