Folkbokföring (ثبت احوال نفوس)

​ثبت احوال نفوس یک ثبت نام اولیه تمام نفوس کشور سویدن است. در اداره ثبت احوال نفوس  کسانیکه در سویدن زنده گی می کنند و در کجا زنده گی می کنند ثبت می شود. جائیکه شما ثبت نام هستید، اهمیت زیادی برای حقوق و مسئولیت های شما دارد، برای مثال؛ حق کمک مالی اطفال و مسکن مربوطه به جایی است که شما ثبت نام هستید. به کجا مالیات خود را پرداخت کرده و در کجا رأی دهید، اینها نیز مربوط به جایی است که شما ثبت نام هستید. در اداره ثبت و احوال نفوس، حالت مدنی و غیره اطلاعات خصوصی تان نیز ثبت می شود. یک شخص به آدرس مسکونی خود ثبت نام شده است.
در اینجا بیشتر بخوانید:
www.skatteverket.se/privat/folkbokforing.4.18e1b10334ebe8bc800039.html

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید