Folkbokföring (ثبت احوال نفوس)

​​ثبت احوال نفوس یک ثبت نام اولیه تمام نفوس کشورسویدن است. در اداره ثبت احوال نفوس کسانیکه در سویدن زنده گی می کنند و در کجا زنده گی می کنند راجستر می شود جائیکه شما راجسترهستید، اهمیت زیادی برای حقوق ومسئولیت های شما دارد برای مثال، حق کمک مالی اطفال و مسکن مربوطه به جایی است که شما راجستر هستید. به کجا مالیات خود را پرداخت کرده و در کجا رأی دهید، اینها نیز مربوط به جایی است که شما راجسترهستید. دراداره ثبت و احوال نفوس اطلاعات خصوصی وضعیت تأهل‏ اطلاعات اطفال وغیره نیزراجسترمی شود در صفحه انترنتی اداره مالیه بیشتر خوانده می توانید.

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید