Gratis (رایگان)

​زمانیکه یک چیزی قیمت نداشته باشد، رایگان (مفت) است. اکثر اوقات در تبلیغات کلمه رایگان وجود دارد. وقتی کلمه رایگان بالای یک چیزی نوشته می شود باید هیچ نوع مصرفی مرتبط به پیشنهاد وجود نداشته باشد، مثلأ؛ اگر یک شخص باید دو کتاب را بخرد و کتاب سومی رایگان باشد، در حقیقت رایگان نیست. باید نوشته شود که کتاب سوم بدون مصرف اضافی داده می شود.

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید