Hyresavtal (قرارداد کرایه خانه)

​هنگامیکه یک خانه را کرایه می کنید، شما باید یک قرارداد و یا توافق بر سر حقوق و مسئولیت خود نسبت به مسکن (خانه) را بنویسید.
زمانیکه یک قرارداد کرایه خانه را می نویسید، باید شامل موضوعات ذیل باشد:
صاحب خانه و کرایه نشین، کرایه خانه، مدت کرایه (مدت قرارداد)، در صورت موجودیت حق از استفاده از جاهای دیگر ( بالاخانه، گراچ و امثال اینها)، جزئیات دیگر مانند: برق، کوچ و چوکی، پاک کاری، دفع مواد زائد و بیمه.

در اینجا بیشتر بخوانید: www.omboende.se/sv/Hyra/Att-hyra/

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید