Id-kort (کارت شناسایی)

آی دی- کارت مخفف کارت شناسایی است. شما از یک کارت شناسایی جهت اثبات سن و شناسایی کردن خود استفاده می کنید مثلأ؛ شما از دواخانه دوا می گیرید توسط کارت بانکی در یک مغازه پول می پردازید و یا امور بانکی را انجام می دهید. در اینجا ها باید کارت شناسایی خود را نشان بدهید. شما می توانید تقاضای کارت شناسایی را در یک دفتز خدمات اداره مالیه بدهید.

درصفحه انترنتی ادا ره مالیه بیشتر خوانده می توانید. دراینجا بیشتربخوانید و یا زیر بانک - ای دی یا شناسایی الکترونیکی شناسایی این واژه نامه.

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید