Inkomstskatt (مالیات بر عایدات)

​اگر شما در سویدن زنده گی می کنید باید مالیات (پول برای دولت) از تمام عایدات خود بپردازید، بدون توجه به اینکه عایدات را از کجا می کنید. صاحب کار شما مالیات شما را از معاش شما کسر نموده و در بنام شما بپردازد. اگر شما صاحب یک شرکت شخصی هستید، این کارها را باید خودتان انجام دهید. سالانه، بیشتر از ما باید عایدات خود را گزارش دهیم. در یک اظهارنامه مالیات شما عایدات خود را گزارش می دهید، سپس اداره مالیات کنترول می کند که اگر شما بیش از حد یا خیلی کم مالیات پرداخت کرده اید. در اینجا بیشتر بخوانید:
www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst.4.6a6688231259309ff1f800029092.html

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید