Inkomstskatt (مالیات بر عایدات)

​​اگر شما درسویدن زنده گی می کنید باید مالیات ازتمام عایدات خود بپردازید. این مالیات، مالیات بر درآمد نامیده میشود. صاحب کار شما مالیات شما را ازمعاش شما کسر نموده و بنام شما بپردازد. درلیست معاش پرداخت شده شما میزان مالیات مشخص است. صاحب کار شما مالیات شما را ازمعاش شما کسر نموده و بنام شما هرماه به اداره مالیات بپردازد. سالانه، بیشتر ما باید عایدات خود را گزارش دهیم. در یک اظهارنامه مالیات شماعایدات خود را گزارش می دهید. در اینجا بیشتر بخوانید
صفحه انترنتی ادا ره مالیه

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید