Introduktionsersättning (مصارف مقدماتی)

​این یک حقوق است که قبلأ برای تازه واردان که در مدت مقدماتی (انترودوکشون) اشتراک می کردند از طرف ولسوالی دریافت می نمودند. مدت مقدماتی (انترودوکشون) به معنای یک حمایت مدت اضافی است که جامعه سویدن برای مهاجرین و تازه واردان در کشور در نظر گرفته بودند. غرامت استقرار جایگزین مصارف مقدماتی شده است. تازه واردان که قبل از 1 دسمبر سال 2010 به مصارف مقدماتی شروع کرده اند، نظر به قانون قدیمی برای شان مصارف مقدماتی تا زمان ختم آن داده می شود.

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید