Körkort (لایسنس راننده گی)

​اداره ترافیک مسئول امتحانات نظری و عملی لایسنس است. اداره ترانسپورت از جمله مسئول جواز یادگیرنده است.

در ویب سایت ادارۀ ترانسپورت معلومات خوانا و روشن در بارۀ چگونگی گرفتن لایسنس رانندگی در سویدن، وجود دارد.

سن شما باید بیشتر از 18 سال باشد و لایسنس رانندگی از سویدن داشته باشید. هرگاه از کشور اصلی تان لایسنس داشته باشید، هنوز مشخص نیست که آیا میتوانید با این لایسنس در سویدن رانندگی کنید یا خیر.

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید