Konsument (مصرف کننده)

​مصرف کننده فردی خریدا رکالا یا خدمات شرکت می باشد. شما می توانید با خدمات اطلاعات خوش آمدید مصرف کننده آژانس مصرف کننده تماس بگیرید Hallå konsument اگر شما در مورد خرید یا درمورد چیزهای دیگر که شما به عنوان یک مصرف کننده نیاز به کمک دارید. اطلاعات مصرف کننده و راهنمایی به زبان های مختلف و شما می توانید با راهنمای آژانس مصرف کننده چت کنید. شما همچنین می توانید زنگ بزنید ۰۷۷۱-۵۲۵۵۲۵ با مشاوران صحبت کنید.

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید