Konsumentombudsman (نماینده مصرف کننده گان)

​کلمه نماینده مصرف کننده گان با (کو او) مخفف می شود.
نماینده مصرف کننده گان در مورد سوالات که مربوط به حقوق مصرف کننده گان و مسئولیت تولید کننده گان می شود آگاهی می دهد.
نماینده مصرف کننده گان، مدیر عمومی اداره امور مصرف کننده گان است.
اداره امور مصرف کننده گان یک اداره دولتی بوده که برای شما منحیث مصرف کننده (شما که کالا می خرید، مصرف کننده نامیده می شوید، آنهای که کالا را تولید می کنند، تولید کننده گان نامیده شده و کسانیکه کالاها را می فرشند، فروشنده گان نامیده می شوند.) کار می کنند. نماینده مصرف کننده گان کنترول می کند تا چیزهای که شما می خرید خطرناک نباشند. و اینکه تبلیغات، فروشنده گان و تولید کننده گان باید قوانین و مقررات را مراعات کنند. شما می توانید شکایت فروشنده گان و تولید کننده گان را که نقض قوانین را کرده باشند به نماینده مصرف کننده گان بکنید. در اداره امور مصرف کننده گان به سوالات جواب نمی دهند. به جای آن باید شما با مشاور مصرف کننده گان در ولسوالی خود صحبت کنید.
در اینجا بیشتر بخوانید:
www.konsumentverket.se/

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید