Kvällskurs (کورسهای شبانه)

​بسیاری از انجمن های آموزشی کورسهای شبانه را در مظامین مختلف ارائه می کنند. کورسهای شبانه بخاطر این بوجود آمده که شما قادر به تحصیل کردن باشید، در عین حال که روزانه کار می کنید. در اینجا می توانید همه چیز را از زبان تا رقص و عکس برداری یاد بگیرید. اکثر اوقات در صورتیکه به کورسیکه شما می خواهید بروید ولی در کورسهای شبانه وجود ندارد، شما می توانید از یک انجمن آموزشی کمک بگیرید. این امر منجر به فعالیت شما می شود تا شما باید پنج تا هشت نفر اشتراک کننده برای آن کورس پیدا کنید. سپس انجمن آموزشی شما را همراه یک صنف و معلم کمک می کند. شما در صفحات انجمن های اموزشی بیشتر خوانده می توانید.
در اینجا بیشتر بخوانید:
www.medborgarskolan.se
www.abf.se
www.sv.se
www.sensus.se
www.folkuniversitetet.se
www.ibnrushd.se
www.nbv.se
www.studieframjandet.se
www.bilda.nu

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید