Legitimation (ورق شناسایی "تذکره")

​​این کلمه از یک کلمه لاتینی "لگیتیمو" گرفته شده که معنای "توضیح قانونی" را می دهد. یک سند شناسایی همراه یک قطعه عکس دارنده سند وامضأ وی بنام کارت شناسایی یا "ای دی کورت" نیز یاد می شود، معمول است که پاسپورت و لایسنس درأیوری نیز به حیث اسناد شناسایی استفاده شود. این یک سند (کارت) است که نشان می دهد شما کی هستید.
بیشتر در اینجا بخوانید صفحه انترنتی ادا ره مالیه و یا زیر بانک - ای دی در این واژه نامه.

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید