Passa tid (نگهداشتن وقت)

​در سویدن بسیار مهم است که به موقع باشید. این امر باید هم به ملاقات های شخصی با رفیق ها و هم با افراد ادارات در نظر گرفته شود. اگر به موقع نباشید بی تربیه پنداشته می شوید. البته باوجود این تمام سویدنی ها در نگهداشتن وقت خوب نیستند. برای مثال، اگر شما در یک مصاحبه استخدام ناوقت می رسید، فقط به همین دلیل امکان زیادی دارد که شما وظیفه را صاحب نشوید. کمی بیشتر در این مورد در

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید