Pension (تقاعد)

​مردم در مورد تقاعد هنگامی صحبت می کنند که منظور شان تقاعد سالمندی است. تقاعد سالمندی را زمانی دریافت می کنید که دنیای کار را بخاطریکه به اندازه کافی مسن شده اید ترک کنید. تقاعد سالمندی از طریق مالیات به دولت پرداخت می شود، مالیاتی که صاحب کاران برای کارمندان خود (تحمیلی) تحویل می کنند و هم از پس اندازهای تقاعدی خودتان. تقاعد را می توان به عنوان معاش به تعویق انداخته شده مشاهده کرد. سیستم های تقاعد سالمندی اکثر اوقات دارای یک جزء بیمه است. به عنوان مثال، تقاعد در تمام طول زنده گی تادیه می شود، حتا اگر یک شخص از حد متوسط نیز بیشتر زنده بماند. در صورت مرگ یک شخص، تقاعدش برای فامیل اش داده می شود. انواع تقاعد های دیگری نیز وجود دارد؛ تقاعد مریضی و تقاعد پیش از وقت.
در اینجا بیشتر بخوانید:  www.pensionsmyndigheten.se/

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید