رونوشت شناسنامه (پرشون بویس)

​​شما ممکن نیاز به رونوشت شناسنامه بخاطر موضوعات ذیل داشته باشید:
•   تهیه یک کارت شناسایی (اما نه هنگامیکه درخواست کارت شناسایی را در اداره مالیه می دهید).
•   درخواست برای تحصیلات مختلف/مکاتب/کمک مالی تحصیلی
•    درخواست برای تابعیت سویدن
• درخواست طلاق
•  دارای پاسپورت خارجی، پاسپورت بیگانه ها یا امثال اینها
رونوشت شناسایی یک تصدیق است که نشان می دهد چه چیز ها برای شما در اداره مالیات، بخش ثبت احوال نفوس ثبت شده است. رونوشت شناسای یک سند شناسایی نیست. (یعنی یک "پرشون بویس" مثل یک کارت شناسایی استفاده نمی شود.)
در اینجا بیشتر بخوانید:
صفحه انترنتی ادا ره مالیه.

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید