Reklam (تبلیغات)

​تبلیغات اطلاعات است که جهت مشاهده و ایجاد آگاهی در موارد مفکوره ها، کالاها و خدمات، تولید و توزیع می گردد. می خواهند برای تاثیرگذاری و تغییر عقاید، ارزشها و یا اقدامات مردم جهت تغیر دادن طریقه و خواست خرید شان از این استفاده کنند. اکثر اوقات فرستنده یک شرکت، و گیرنده یک مصرف کننده است. مصرف کننده می تواند یک فرد و یا یک شرکت دیگر باشد. هدف تبلیغات عرضه کردن محصولات و خدمات یک شرکت است. از این طریق می خواهند فروش محصولات و خدمات را افزایش دهند. شما می توانید که به هر دو تبلیغات، هم آنکه در آدرس شما می آید و هم از طریق تیلفون زنگ می زنند، صحبت کرده که برای شان بگوئید که دیگر برایتان نفرستند. 
در اینجا بیشتر بخوانید: www.reklamombudsmannen.org/, http://www.hallakonsument.se/tips-for-olika-kop/reklam/regler-for-reklam/

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید