Sjuklön och Sjukpenning (غرامت مریضی)

​بنام پول مریضی یا معاش مریضی نیز یاد می شود. شما در صورتیکه مریض شوید یا آسیب ببینید غرامت می گیرید. یک شخص بجای معاش، پول (غرامت مریضی) دریافت می کند، چهارده روز اول را توسط صاحب کار خود و در صورتیکه بیشتر از آن مریض شوید، صندوق بیمه همگانی برایتان پول پرداخت می کند. در صورتیکه شما مریض هستید و کار کرده نمی توانید، باید در روز اول به صاحب کار خود اطلاع (اعلام مریضی) بدهید. برای روز اول مریضی تان شما غرامت دریافت نمی کنید، اما بعد از آن تا مدت دو هفته صاحب کار شما برایتان معاش مریضی می دهد. در اینجا بیشتر بخوانید:
www.forsakringskassan.se/sjuk

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید