Socialstyrelsen (اداره کل مسائل مربوط به خدمات تأمین اجتماعی)

​اداره کل مسائل مربوط به خدمات تأمین اجتماعی سازمان دولتی است که کار می کند به نمایندگی ازدولت. کنترل قدرت، راهنمایی ها، آمار ونظارت بر خدمات اجتماعی، خدمات درمانی و مراقبت از دندان. اداره کل مسائل مربوط به خدمات تأمین اجتماعی به تنظیم مقررات (مانند نیروی قانون)، توصیه فراهم می کند و جمع‌آوری دانش پرسنل وتصمیم گیرندگان در مراقبت های بهداشتی.در برخی از اطلاعات نیز به طور مستقیم بیماران و کاربران هدف گرفته شده اند. اداره کل مسائل مربوط به خدمات تأمین اجتماعی همچنین در تلاش برای صدور کارت های هویت برای کارکنان مراقبت های بهداشتی است.
ادامه مطلب در وب سایت اداره کل مسائل مربوط به خدمات تأمین اجتماعی.

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید