Stöld (دزدی)

​دزدی جرم است. دزدی، زمانی است که یک شخص چیزی را که متعلق به کسی دیگری است بدون اجازه برای خودش، دادن و یا فروختن آن به کسی دیگری بگیرد.یک شخص برای دزدی های سنگین حد اقل شش ماه تا حد اکثر شش سال محکوم به حبس می شود. اگر دزدی کوچک باشد (قیمت زیادی نداشته باشد) آنرا بنام "برداشتن چیزی از یک دوکان" یاد می کنند. اگر کسی چیزی را از شما دزدید، شما باید به پولیس گزارش دهید. در اینجا بیشتر بخوانید:
http://polisen.se/Utsatt-for-brott/Olika-typer-av-brott/Stold-eller-forlust/

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید