Svartjobb (کار سیاه)

​کار سیاه به این معنی است که شما مالیات عایدات پرداخت نمی کنید. جامعه پی‌ريزی شده است که همه‌ی کسانی که کارمی کنند باید مالیات عایدات پرداخت کنند. این مالیات برای مراقبت های بهداشتی، جاده ها، مراقبت از سالمندان و رفاه دیگران است که برای همه شهروندان استفاده می شود. اگرسیاه کار میکنید دشوار است رسیدن به یک قرارداد دست اول کرایه آپارتمان و یا خرید اعتباری. صاحبخانه ها و صاحبان کسب و کار اغلب می خواهند شما قرارداد کار نشان بدهید.

اگرسیاه کارمی کنید:

  • هیچ قرارداد کار ندارید ودرنتیجه می توانید برسردستمزدها فریب خورده شوید
  • حقوق بیکاری دریافت نمی کنید اگر شما بیکارشوید
  • هیچ پول مریضی و رخصتی دریافت نمی کنید 
  • پول مریضی و حقوق والدین‌ نمی گیرید.
  • عایدات تقاعد کمتر میگیرید.
  • اگر شما در حالیکه کار سیاه می کنید دچار یک حادثه شوید به خودتان یا شخص دیگری صدمه یا به طور تصادفی چیزی شکستید هیچ بیمه ندارید. 

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید