Tandvård (مراقبت دندان)

​مراقبت دندان، یعنی مواظبت از دندانهای خود، به عنوان مثال: توسط رفتن نزد یک داکتر دندان و کنترول کردن تمام دندانهای خود و همچنان برس کردن دندانها به درستی، شما می توانید دندانهای خود را از سوراخ شدن برهانید. تمام مردم که در سویدن زنده گی می کنند حق مراقبت دندان را از همان روزیکه بیست ساله می شوند دارند. برای کسانیکه جوانتر از بیست سال است، مراقبت دندان برایشان کاملأ رایگان است. در سویدن دو نوع بخش مراقبت دندان داریم. یکیش کلینیک دندان مردمی (از طرف شورای ولایتی) و هم کلینیک های دندان با داکتران شخصی. در اینجا بیشتر بخوانید:
www.forsakringskassan.se/privatpers/tandvard, www.folktandvarden.se/, https://www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Tandvard-i-Sverige-om-man-kommer-fran-ett-annat-land//

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید