Underhållsbidrag (نفقه اولاد)

​پول که یک پدر یا مادر، که همراه اولاد خود زنده گی نمی کنند، برای اعاشه و اباطه اولاد خود کمک می کنند. این امر در هر دو صورت هم اگر شما سرپرستی مشترک طفل را دارید و هم اینکه یکی از شما از وی سرپرستی می کند قابل اجرا است. زمانیکه اولاد تان تقریبأ یک اندازه نزد هر دوی شما زنده گی می کند، این به عنوان محل اقامت متناوب حساب می شود و در این صورت هیچ یک از شما مؤظف به پرداخت نفقه اولاد نیستید. این طفل است که به نفقه ضرورت دارد. این پول را پدر یا مادر که طفل نزدش است می گیرد. والدین معمولأ مسئول تادیه نفقه اولاد تا زمانیکه طفل هجده ساله می شود هستند. برای طفلیکه هنوز در مکتب لیسه می رود، والدین تا اینکه وی بیست و یک ساله می شود نیاز به پرداخت نفقه هستند.
در اینجا بیشتر بخوانید:
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/for_foraldrar_som_inte_lever_ihop

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید