Underhållsstöd (کمک مالی نگهداری)

​کمک مالی نگهداری، پولی است که از طرف صندوق بیمه همگانی پرداخت می شود. پولها به آن والد که سرپرست طفل است و تنها با طفل و یا اطفال خود زنده گی می کند پرداخت می شود. کمک مالی نگهداری زمانی پرداخت می شود که یکی از والد طفل، نفقه اولاد را نپردازد و یا کمتر از 1273 کرون هر ماه بپردازد.
در اینجا بیشتر بخوانید:
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/for_foraldrar_som_inte_lever_ihop

 

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید