Vårdcentral (مرکز خدمات صحی)

​مرکز خدمات صحی (وی سی) برای مراقبت های اولیه درست مثل بخش صحی جوانان، بخش پذیرایی اضطراری، مراکز خدمات صحی اطفال و مادران است. در مراکز خدمات صحی مریضانی می رود که امراض و اختلالات نه چندان ضروری دارند. داکتران که در مراکز خدمات صحی کار می کنند به صورت جامع و هماهنگ مسئولیت مریضان خود را دارند. در صورت لزوم شما می توانید از داکتر خود یک توصیه نامه به متخصصین دیگری جهت بررسی و تداوی بگیرید. مراکز خدمات صحی مسئولیت آزمایش، کنترول فشار خون و بعضی از دیگر مراقبت و تلاش های تحقیقاتی را نیز به عهده دارند.

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید