سرپرست، حاضن، ولی، قیم

​​سرپرست و یا کفیل کسی یا کسانی هستند که سرپرستی حقوقی (یعنی از نظر حقوقیی مسئول هستند) یک طفل را دارند. این می تواند یک والد یا هر دو تن از والدین باشند و یا محکمه یک شخص را تعین می کند. یک طفل تا زمانیکه هجده ساله، و بالغ می شود سرپرست دارد.

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید