Validering (اعتبار سنجی)

​این معنی "معتبر ساختن، تائید کردن" را دارد. کلمه اعتبار سنجی برای توصیف یک پروسه جهت بررسی و معتبر سازی (برای مثال؛ یک شهادتنامه تحصیلی) استفاده می شود. اعتبار سنجی برای تضمین کیفیت کار است. اعتبار سنجی مهارت برای ارزیابی، ارزش گذاری و تأیید دانش و مهارت که یک شخص دارد استفاده می شود.
در اینجا بیشتر بخوانید: https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Ny-i-Sverige.html

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید