آغاز تمرین زبان سویدنی

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​در اینجا شما اپلیکشین ها، ویدیو ها و صفحات انترنیتی را که میتوانید بخاطر فراگیری زبان سویدنی از آن استفاده کنید، دریافت خواهید کرد.

​صحفه (ویب سایت) در حال توسعه قرار دارد به محتوی این صفحه به زودی افزوده خواهد شد. ​

تمرین از طریق تماشای فلم

ذریعۀ تماشای فلم، شما واژه ها و عبارات عام را فرا خواهید گرفت. هرگاه خواسته باشید میتوانید فلم را مکث دهید و یاهم دوباره از سر کنید. اگر به چوکات پایین در قسمت راست به زیرنویس کلک کنید، شما می توانید فلم را به گونه زیرنویس ببینید.

الفبا / معرفی خودتان

شمارش اعداد را بیآموزید​

​​​ساعت

خانه پری فورمه / تماس (تیلفونی) اضطراری​

می نمی فهمم / لباس ها

​تلفظ کردن را تمرین کنید!

برای تمرین چگونگی تلفظ لغات سویدنی فلم های مختلف متعدد وجود دارد.

Uttal.se

مشوره برای استفاده از Hej Svenska!

ده آپ آموزش زبان سویدنی مختلف در بخش های گوناگون (همچو خانواده، غذا ساعت وغیره) موجود است. شما نیاز دارید که هر آپ را در موبایل و یا آیپد داونلود کنید.

وقتی درس یک بخش را یاد گرفتید، شما می توانید آپ دونلود شده را دوباره از گوشی مبایل و یا آیپد خود پاک کنید تا برای آپ بعدی در مبایل و یا آیپد خود جاداشته باشید.

 شما می توانید هر وقت که به انترنت درسترسی داشتید یک آپ را دونلود نمایید،  و بعداٌ می توانید بدون وصل بودن به انترنت از آن استفاده نمایید.​

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید