ادامه تمرین زبان سویدنی

در اینجا شما اپلیکشین ها، ویدیو ها و صفحات انترنیتی را که میتوانید بخاطر فراگیری زبان سویدنی از آن استفاده کنید، دریافت خواهید کرد.

تمرین از طریق تماشای فلم

ذریعۀ تماشای فلم، شما واژه ها و عبارات عام را فرا خواهید گرفت. هرگاه خواسته باشید میتوانید فلم را مکث دهید و یاهم دوباره از سر کنید. اگر به چوکات پایین در قسمت راست به زیرنویس کلک کنید، شما می توانید فلم را به گونه زیرنویس ببینید.

روز های هفته / فارمسی​

بدن، جسم / مرکز صحی

​خریداری

خانواده / پخت و پز

رنگ ها / منزل/ آپارتمان​​​

شغل/ هوا

​​​

​​آموزش سویدنی یا Learning Swedish

یادگیری زبان سویدنی یک افراز است از طرف انستتوت زبان سویدنی برای شما که زبان انگلیسی را یاد دارید و می توانید زبان یاد بگیرید. این افزار در کمپیوتر بهتر کار می کند.

انستیتوت سویدنی (Svenska Institutet) ـ آموزش زبان سویدنی (Learning Swedish)

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید