زبان سویدنی را یکجا با دیگران تمرین کنید

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​یک شکل خوب آموزش زبان سویدنی اینست که با افرادی که از قبل سویدنی آموخته اند،  حرف بزنید.

خوش آمدید! (!Welcome)

خوش آمدید! یا !Welcome یک (اپ app) است که به کمک آن میتوانید با افرادی که سویدنی حرف میزنند تماس بگیرید. تماس با دیگران یا به واسطۀ حرف زدن از طریق انترنیت و یا هم با ملاقات نمودن یکدیگر به شکل رو در رو صورت میگیرد.

​​​رهمنای پناهجو یا دوست زبان

داشتن یک رهنمای پناهجو یا دوست زبان، شیوه ایست برای معاشرت کردن.  شما که پناهجو و یا تازه وارد هستید میتوانید با اشخاص مستقر در سویدن تماس بگیرید. شما میتوانید از طریق رهنمای پناهجو یا دوست زبان، سویدنی را زودتر بیآموزید و تماس های جدید را برقرار سازید که این کار میتواند باعث ایجاد سهولت در زندگی روزمرۀ تان گردد. 

Svenska med baby (سویدنی با کودک)​

تمرین از طریق تماشای فلم​​​

ذریعۀ تماشای فلم، شما واژه ها و عبارات عام را فرا خواهید گرفت. هرگاه خواسته باشید میتوانید فلم را مکث دهید و یاهم دوباره از سر کنید. اگر به چوکات پایین در قسمت راست به زیرنویس کلک کنید، شما می توانید فلم را به گونه زیرنویس ببینید.

کتابخانه

در قهوه خانه

هدایات / اوقات فراغت

محلات ملاقات برای یادگیری زبان سویدنی

اینجا شما می توانید شهر، مکان و آدرس تان را بنوسید، این بخاطر است که شما بتوانید بدانید که به جا مراجعه کنید تا سویدنی را تمرین کنید. شما می توانید.

چیزی که در نقشه نشان داده شده را انتخاب کنید

کتابخانه​​​​​

در کتابخانه شما میتوانید کمپیوتر ها با امکان اتصال به انترنیت را به امانت بگیرید، کتاب ها را به زبان سویدنی آسان قرض بگیرید، روزنامه ها را خوانده و فعالیت های دیگر را انجام بدهید. در برخی از کتابخانه ها ملاقات های راه اندازی میشود که از آن طریق میتوان با دیگران ملاقات نمود و زبان سویدنی را تمرین کرد.

کمک برای کارخانگی​

در جا های مختلف در سویدن ترتیب داده میشود. وظیفۀ آنها کمک کردن کودکان، جوانان و بزرگسالان در راستای پیشرفت و کسب موفقیت در درس های شان میباشد.​​

​​مراقب باشید!​

به یاد داشته باشید که هرگاه شما میخواهید کسی را ملاقات کنید که در انترنیت با او آشنا شده اید، باید مراقب باشید. به یکی از دوستان تان در این مورد که به کجا میخواهید بروید بگوئید و همچنان برای ملاقات کردن دوست انترنیتی تان یک محل همگانی راانتخاب کنید.

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید