مسکن

HVB  به معنای خانه‌ی ویژه ی مراقبت وسکونت است.این خانه‌ها توسط کمون یا مالکین خصوصی اداره می‌شود.  خانه‌های مالکین خصوصی باید  مورد تایید  سازمان بازرسی خدمات مراقبتی (IVO)  قرار گرفته باشند. کودکان کم سن وسال معمولا به خانه‌های مراقبت خانوادگی فرستاده می‌شوند.

ادارۀ خدمات اجتماعی مسئولیت تهیه کردن محل زندگی مصون و امن که در آن امکانات پیشرفت و کمک به شما باشد، را به عهده دارد. شما حق دارید که نظر خود را اظهار کنید و به نظر شما گوش داده شود. هر دو شما و سرپرست شما بایستی محل زندگی را قبول کنید.

 

خانه‌ی ویژه ی مراقبت وسکونت – HVB

خانه‌های ویژه‌ی مراقبت و سکونت، برای کودکان و نوجوانانی است که به علت‌های گوناگون، نمی‌توانند نزد خانواده‌ی خود زندگی کنند.

شما این حق دارید که در زمان زندگی در خانه‌ی ویژه ی مراقبت و سکونت، از زندگی پرمعنایی برخوردار باشید. بر طبق کنوانسیون حقوق کودک، شما، متناسب با سنتان،  دارای حق استراحت، برخورداری ازاوقات فراغت و تفریح و تجدید  قوا هستید. شما همچنین حق شرکت در حیات فرهنگی و هنری دارید و از این حق برخوردارید که برای رشد خود، بر پایه‌ی نیازهایتان ، امکان ورزش و فعالیت‌های فرهنگی داشته باشید.

خانه‌ی مراقبت خانوادگی

زندگی درخانه‌ی مراقبت خانوادگی به این معناست که  شما نزد یک خانواده زندگی می‌کنید.تصمیم مربوط به اینکه یک خانه‌ی مراقبت خانوادگی چه زمانی ماموریت پذیرش کودکی را بر عهده گیرد، توسط کمیته‌ی خدمات اجتماعی گرفته می‌شود. شما از این حق برخوردارید  که در خانه‌ی مراقبت خانوادگی احساس امنیت کنید و باید باشما با محبت و احترام و درست مانند دیگر کودکان و نوجوانان ساکن خانه‌ی مراقبت خانوادگی رفتار شود.

شرایط نامطلوب را گزارش کنید

شما حق دارید که اگر به نظرتان عملکردی در خانه‌ی مراقبت خانوادگی یا خانه‌ی مراقبت و سکونت نا مطلوب است، آن را گزارش کنید. در وهله‌ی اول با شخص رابط یا مددکار اجتماعی خود صحبت کنید، و اگر آن به نتیجه‌ای نرسید می‌توانید به سازمان بازرسی خدمات مراقبتی (IVO)  ایمیل بفرستید یا تلفن بکنید و اطلاع بدهید که به نظرتان چه عملکردی نامطلوب است.

مطالب بیشتر را در IVO بخوانید

شماره تلفن ویژه کودکان سازمان بازرسی خدمات مراقبتی (IVO):

۰۲۰-۱۲۰۰۶۰۶

آیا از حق و حقوق خودت آگاھی داری؟

برای تویی کھ در خانھ ھای زندگی و مراقبت (ھو و ب) و یا خانھ ھای خانوادگی زندگی می کنی.

برای شما که سنتان اندکی بیشتر است برای شما که اندکی جوانترید
وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید