کودکان مهاجر تنها

اگر بدون مادر یا پدرتان به عنوان  پناهجو به سوئد بیائید و سنتان کمتر از ١٨ سال  باشد، به شما کودک مهاجرِ تنها گفته می‌شود . در سوئد کسی که به ١٨ سال تمام نرسیده باشد، کودک شمرده  می‌شود. تقاضای پناهندگی‌تان را بایستی تسلیم اداره کل امور مهاجران کنید.

کودکان پناهجو همان حقوقی را دارند  که دیگر کودکان در جامعه‌ی سوئد از آن برخوردار هستند، برای نمونه:

  • شما حق دارید نظر خود را  بیاکنید.
  • شما حق دارید که دیگران به گفته‌های شما توجه کنند.
  • شما در صورت نیاز حق برخورداری از خدمات درمانی و دندان‌پزشکی دارید.
  • ن  شما حق رفتن به مدرسه دارید.

شما همچنین میتوانید اجازه اقامت موقت (TUT) دریافت کنید. هنگامی که اجازه اقامت موقت شما منقضی شود، شما میتوانید تقاضا تمدید کنید. شما امکان تمدید اقامت دارید اگر شما هنوز نیاز به حفاظت دارید.

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید