مدرسه در سوئد

قوانین مختلفی وجود دارند که گویای نقش مدرسه برای اینکه کودکان و نوجوانان بتوانند به بهترین نحوی رشد کنند. برای مثال مدرسه باید به نیازهای مختلف دانش آموزرا مد نظرداشته باشد. همچنین برنامه های آموزشی وجود دارند که میگوید شاگرد دردرسها و سالهای تحصیلی مختلف چه چیزهایی را باید آموخته باشد.

در اینجا میتوانید راجع به مدرسه در سوئد بخوانید. همچنین میتوانید یک فیلم راجع به مدرسه سوئدی که اداره آموزش و پرورش تهیه نموده است، ببیند.

ما در سوئد آموزش اجباری برای دوران ابتدایی داریم. آموزش اجباری هم جزو حقوق شهروندان و هم جزو وظایف آنان است. آموزش اجباری یعنی اینکه شما از حق تحصیل در دوره‌ی ابتدایی برخوردار هستید اما همچنین به این معناست که شما در هر آنچه که مدرسه ترتیب می‌دهد باید شرکت کنید. شما بعنوان کودکی که به تنهایی به سوئد آمده اید از حق تحصیل صرفنظر از اینکه میخواهید در اینجا بمانید یا به کشورتان برگردید، برخوردارید. شما به عنوان پناهجو از حق تحصیل به مانند دیگر کودکان در سوئد برخوردارید اما آموزش اجباری شامل شما نمیشود.

در دوره‌ی ابتدایی، دانش آموز تازه وارد به سوئد، معمولا تحصیل خود را در یک کلاس آمادگی شروع می‌کند که از کلاس عادی جداست. همزمان دانش آموز به یک کلاس عادی نیز تعلق دارد. شما به عنوان دانش آموز تازه وارد قلمداد می شوید اگر مقیم خارج از کشور بوده اید و تحصیلات خود را در سوئد بعد از آن ترم پاییزی شروع کرده اید که هفت ساله شدید. بعد از گذشت چهارسال در مدرسه شما دیگر دانش آموز تازه وارد محسوب نمیشوید.

مسئولیت مدرسه

مدرسه این مسئولیت را دارد که به شما به عنوان دانش آموز تازه وارد به بهترین نحو این امکان را بدهد که وارد جامعه شوید و آینده ی خود را در سوئد بسازید. مدرسه همچنین باید رشته تحصیلی مناسبی با توجه به نیازها و امکاناتتان بشما ارایه کند.

اگر فکرمیکنید که مدرسه آنطور که باید اداره نمیشود

اگر فکر میکنید درمدرسه اشکالی وجود دارد دردرجه اول با مدیرمدرسه صحبت کنید. سرپرست شما، قیم شما یا سرپرست انتصابی ویژه باید به شما کمک و از شما حمایت کند و هنگامی که شما با مدرسه صحبت میکنید می تواند حاضر باشد. شما همچنین میتوانید با مسئولین مدرسه هم صحبت کنید. مسئول، یا کمون است و یا درمورد مدارس غیرانتفاعی، هیئت رئیسه مدرسه میباشد. اگر ازجواب آنها و یا طرزبرخورد به مسئله مطرح شده راضی نیستید، میتوانید به سازمان بازرسی مدارس مراجعه کنید. سازمان بازرسی مدارس اداره ای دولتی است که مسئول نظارت برمهد کودک ها و مدارس است.

مدرسه‌های ابتدایی

دوره‌ی ابتدائی ٩ ساله است و آموزش مدرسه‌ی ابتدایی اجباری است. کودکان معمولا تحصیل در مدرسه‌ی ابتدایی را در پاییز سالی که ٧ ساله می‌شوند شروع می‌کنند. شما از این حق برخوردار هستید که آموزش خود را در مدرسه‌ی ابتدایی تا پایان ادامه دهید، حتی اگر زمان آموزش اجباری شما قبلا به پایان رسیده باشد. آموزش اجباری شامل شما که پناهجو هستید نمیشود اما با این حال شما از حق تحصیل برخوردارید.

امتحان

کسی که می‌خواهد از مدرسه‌ی ابتدایی مدرک تحصیلی (کارنامه) بگیرد می تواند برای این منظور امتحان بدهد. امتحان ممکن است شامل تمام دوره‌ی تحصیلی ابتدایی یا هریک ازمواد گوناگون درسی آن باشد.

دبیرستان

همه‌ ی نوجوانان در سوئد که دوره‌ی ابتدایی را تمام کرده‌اند از حق تحصیل در دبیرستان برخوردارند. دوره‌ ی دبیرستان برای رشته های سراسری سه ساله است و تحصیل در دبیرستان اختیاری است.

در دبیرستان چندین نوع برنامه (رشته) وجود دارد.

  • ‌‌برنامه‌های ملی که آماده کننده‌ی تحصیلات دانشگاهی است ، یا برنامه‌های حرفه‌ای.
  • برنامه‌های مقدماتی برای کسانی که دارای صلاحیت لازم برای تحصیل در برنامه‌های ملی نیستند.
  • برنامه‌های دیگر که جزو برنامه‌های ملی یا برنامه‌های مقدماتی شمرده نمی‌شوند، برای نمونه رشته‌های ورزشی ملی معتبر.

تحصیلات دبیرستانی باید پیش از به پایان رسیدن نخستین ششماهه سالی که در آن به بیست سالگی تمام می رسید، آغاز شده باشد. این امر همچنین شامل کسانی است که اجازه‌ی اقامت دائم (PUT) گرفته‌اند. اگر پناهجو هستید باید تحصیلات دبیرستانی خود را پیش از ١٨ سالگی تمام آغاز کنید.

برای در خواست شرکت در برنامه‌های ملی چه شرایطی لازم است؟

١-‌‌ برای درخواست تحصیل در یک برنامه‌ی ملی شما باید نمره‌ی قبولی در زبان سوئدی یا در زبان سوئدی به عنوان زبان دوم ، زبان انگلیسی و ریاضیات داشته باشید.

٢-‌ علاوه بر این شما باید نمره‌ی قبولی در پنج ماده‌ی درسی دیگر را داشته باشید تا بتوانید درخواست تحصیل در یک برنامه‌ی حرفه‌ای بدهید.

٣-‌ علاوه بر این شما باید نمره‌ی قبولی در ٩ ماده‌ی درسی دیگر داشته باشید تا بتوانید درخواست تحصیل در یک برنامه‌ی آماده کننده‌ی آموزش دانشگاهی بدهید. برای برنامه‌های آماده کننده‌ی آموزش دانشگاهی، قبولی درچند ماده درسی مشخص نیز مطالبه می‌شود. برای نمونه، شما باید نمره‌ی قبولی در بیولوژی، شیمی و فیزیک داشته باشید تا بتوانید درخواست تحصیل در رشته‌ی علوم طبیعی بدهید.

برنامه‌‌‌های مقدماتی

برنامه‌‌های مقدماتی به دانش آموزانی که نمرات قبولی ندارند این امکان را فراهم می‌کند که وارد برنامه‌های ملی یا موفق به یافتن شغل شوند.

برای دانش آموزان تازه وارد به سوئد، برنامه‌ی مقدماتی غالبا برنامه‌ی مقدماتی زبان است. برنامه ی مقدماتی زبان برای کسی است که به تازگی وارد سوئد شده است. تمرکز این برنامه بر زبان سوئدی است تا شما به سرعت بتوانید پیش رفته و به یک برنامه‌ی دیگر در دبیرستان وارد شوید. در برنامه‌ی مقدماتی زبان، شما می‌توانید از تدریس مواد دیگر دوره‌ی ابتدایی یا دبیرستان که برای ادامه‌ی تحصیل لازم دارید بهره‌مند شوید.

کمک‌هزینۀ تحصیلی از کمیته مرکزی بورسیه های تحصیلی CSN

در زمان تحصیل در دبیرستان‏ کمک‌ هزینۀ تحصیلی از کمیته مرکزی بورسیه های تحصیلی (CSN) دریافت می‌کنید. این کمک هزینۀ تحصیلی۱۰۵۰کرون در هر ماه است به مدت ١٠ ماه در سال پرداخت میشود از سپتامبر- ژوئن. شما میتوانید کمک‌ هزینۀ تحصیلی حد اکثر تا ترم بهاری سالی که به سن٢٠ سالگی  میرسید، دریافت‌کنید. هرگاه ‏مدرسه‏ نرفته، غیبت غیر موجه کنید، شما دیگر حق کمک هزینۀ تحصیلی ندارید. ‏سپس شما مجبور باز پرداخت کمک هزینۀ تحصیلی هستید. در غیر این صورت، نیازی به بازپرداخت کمک‌ هزینۀ تحصیلی وجود ندارد.

آیا خانواده شما کم درآمد است ممکن است شرایط لازم برای حق کمک هزینۀ به نام کمک هزینۀ اضافی داشته باشید.

تا زمانی که شما زیر ۱۸سال هستند، پول به سرپرست شما پرداخت می شود. هنگامی که شما ۱۸ساله شدید، این کمک هزینۀ بخودتان پرداخت میشود.

برای داشتن حق کمک هزینه تحصیل، شما باید شرایط خاصی داشته باشید. شما می توانید بیشتر در مورد آن بر روی وب سایت CSN مطالعه کنید. وب سایت CSN:s

هدف دوره‌های گوناگون آموزشی و مواد درسی

برای مدارس هدف‌های گوناگونی در نظر گرفته شده است. برای مدارس ابتدایی بطور کلی هدف‌هایی تعیین شده و هدف‌هایی نیز تعیین شده برای اینکه بتوان تصمیم گرفت که یک دانش آموز در یک ماده درسی قبول شده یا نشده است. و نیز شرح داده شده است که در مواد درسی گوناگون چه چیزهایی را باید یاد بگیرید و هنگامی‌ که تحصیل‌تان در مدرسه به پایان می‌رسد چه توانایی‌هایی را باید داشته باشید.

آنچه که دانش آموز باید برای رسیدن به یک سطح معین بداند تا بتواند تحصیلات خود را ادامه دهد در به اصطلاح برنامه‌های آموزشی برای مدارس ابتدایی و دبیرستان شرح داده شده است.

گفتگودر باره‌ی پیشرفت تحصیلی

دستکم یک بار در هر ترم، آموزگار، دانش آموز (شما) و قیم یا سرپرست ویژه‌ باهم یک نوبت گفتگو در باره‌ی پیشرفت تحصیلی خواهند داشت. در این گفتگو صحبت از این خواهد بود که بهترین کار برای کمک به پیشرفت شما چیست. در این گفتگو هم در باره‌ی پیشرفت در کسب دانش و هم درباره رشد اجتماعی دانش آموز صحبت خواهد شد.

آموزش زبان مادری

کسانی که زبان مادری سرپرستشان سوئدی نیست ،این امکان را خواهند داشت که آن زبان مادری را بیاموزند. در صورتیکه آن زبان، زبانی باشد که در خانه صحبت می‌کنید و دانش پایه‌ای در آن دارید، می‌توانید از این آموزش بهره‌مند شوید. زبان های اقلیت های ملی سوئد از این مقررات مستثنی هستند.

شما دارای حق استفاده از تدریس زبان مادری هم در مدرسه‌‌ی ابتدایی و هم دردبیرستان هستید.

اگر آموزگار زبان مادری در دسترس نباشد، یا اگر تعداد دانش آموزانی که خواستار آموختن آن زبان هستند کمتر از پنج نفر باشد، کمون نیازی به ترتیب دادن آموزش زبان مادری ندارد.

راهنمایی تحصیلی و حرفه‌ای

اگر شما به علت کمبود دانش زبان سوئدی‌تان نمی توانید از تدریس در کلاس درس به خوبی استفاده کنید، در صورت نیاز حق برخورداری از راهنمایی تحصیلی به زبان مادری خود را دارید.

راهنمایی تحصیلی به زبان مادری خود، یک اقدام حمایتی است که در آموزشگاه های ابتدایی و مدارس همسنگ آن ها و نیز در دبیرستانها و دبیرستان های ویژه ی توان خواهان ارایه میشود.

راه‌های دیگری هست

اگر شما نتوانسته‌اید از راه نمرات دبیرستانی خود صلاحیت لازم را برای تحصیل در مدارس عالی یا دانشگاه کسب کنید، راه‌های دیگری برایتان وجود دارد.

مسئولیت شما

تحصیل در سوئد اجباری است. به این معنی که شما باید درکلاسها وبرنامه هایی که مدرسه ترتیب میدهد شرکت کنید.تحصیلات اجباری برای مدرسه ابتدایی بوده و همچنین به این معنا است که شما از حق آموزش در دوران ابتدایی برخوردارید. بطورمعمول تحصیلات اجباری ازپائیزترمی که هفت سالتان میشود شروع شده و تا پایان ترم بهاری نهمین سال پس از شروع مدرسه، زمانی که شما حدوداً شانزده ساله هستید، به پایان می رسد. آموزش اجباری هنگامی که شما 18 سال تمام میشوید ازمیان میرود. مادام که شما پناهجو محسوب می شوید آموزش اجباری شامل شما نمی شود. در مقابل شما از حق تحصیل برخوردارید. اگر تصمیم میگیرید که به مدرسه بروید آنگاه از شما انتظار میرود که اگر دلیل مشروعی برای غیبت از کلاس، مانند مریض شدن، ندارید در مدرسه حاضر باشید.

اگر پس از پایان دوران آموزش اجباری از عهده قبولی آن بر نیامده اید، حق خواندن و تمام کردن این دوران را تا دو سال بعد نیز دارید. این به معنای تمدید کردن مدت زمان آموزش اجباری نیست. شما میتوانید گام بعدی بسوی دبیرستان و برنامه مقدماتی دبیرستان را بردارید. این شمایید که انتخاب میکنید که در دوران ابتدایی بمانید یا دوران مقدماتی را در دبیرستان شروع کنید. تحصیلات اجباری شامل دوره دبیرستان نمیشود اما از شما که در یک رشته ی تحصیلی در دبیرستان شرکت دارید انتظار می رود که در کلاس درس حاضر باشید.

برنامه ی آموزشی

در برنامه‌ی آموزشی برای مدارس ابتدایی می توانید مطالب بیشتری در باره‌ی اینکه در مواد گوناگون درسی چه چیزهایی را باید یاد بگیرید، بخوانید.

برنامه‌ی آموزشی برای مدارس ابتدایی

برنامه‌ی آموزشی مدارس ابتدایی دارای سه بخش است: پایه‌های ارزشی  و وظیفه‌ی مدرسه، هدف‌ها و دستورالعمل‌های کلی در باره‌ی آموزش ابتدایی و نیز برنامه‌های درسی که با تعیین مقدار مطالبه شده‌ی سواد و دانش تکمیل می‌شود.

برنامه‌ی آموزشی برای دبیرستان‌ها​​

«خط آموزشگاه بزرگسالان»

خط آموزشگاه بزرگسالان امکانی برای شمای جوان است که به تنهایی به سوئد آمده اید و بین 17 تا 21 سال سن دارید تا بتوانید در آموزشگاه بزرگسالان ادامه تحصیل بدهید. در اینجا شما دروس دبیرستانی را می خوانید و همچنین می توانید دروسی را که موفق به گذراندن آنها در دوران ابتدایی نشدید در اینجا انتخاب کنید. 

شما در گروه های کوچک به تحصیل مشغول میشوید و بشما کمک تحصیلی فراوانی خواهد شد. بزودی زبان سوئدی را یاد خواهید گرفت!

در بیشتر مواقع می توان در مدرسه بزرگسالان اقامت گزید و دارای اتاق شخصی بود. بشما صبحانه، ناهار و گاهی شام هم داده می شود.

تحصیل در مدرسه بزرگسالان رایگان است و می توان از خدمات اداره مرکزی کمک مالی تحصیلی CSN برخوردار شد. تحصیل در مدرسه بزرگسالان امکان ادامه تحصیل را در دانشگاه ها، مدارس عالی و مدرسه عالی حرفه و فن برایتان فراهم میکند.

با رابط خود در آسایشگاه تان HVB یا آموزگارتان در دبیرستان یا با مشاور خدمات اجتماعی خود درباره ی «خط مدرسه بزرگسالان» صحبت کنید.

www.folkhogskolesparet.se

​را‌ههای دیگری غیر از مدارس عالی

​در صورتیکه صلاحیت لازم را در مدرسه‌ی ابتدایی یا دبیرستان به دست نیاورده‌اید، می توانید در وبسایت studera.nu یا در بروشور اداره کل امور مدارس، مطالب مربوط به را‌ههای دیگر رسیدن به هدف‌های خود را بخوانید.

حصیلات دیگر

بروشور اداره کل امور مدارس درباره ی تحصیلات بزرگسالان برای تازه واردان

چگونه می‌توانم انتخاب کنم؟

در utbildningsinfo [ اطلاعات در باره‌ی رشته تحصیلی] وسایل کمکی خوبی برای کمک به تصمیم‌گیری در مورد انتخاب رشته تحصیلی وجود دارد.

برای دانستن اینکه کدام برنامه‌ به حرفه‌ی انتخابی مورد علاقه شما می‌انجامد از "نشانگر صلاحیت " (behörighetsvisaren)  استفاده کنید.

نشانگر صلاحیت

« Välj & planera» میتوانید تصویری روشنتر از موقعیت تحصیلی خود داشته و دریابید که برای رسیدن به هدفها یتان به انجام چه کارهایی محتاج میباشید.

انتخاب و برنامه‌ریزی کنید

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید