نظام آموزشی

​در اینجا میتوان اطلاعات بیشتری درباره مرکز اوقات فراغت، کودکستان، دبستان و دبیرستان یافت. اینها نظام آموزشی سوئد را تشکیل میدهند.​

​نظام آموزشی سوئد از بخشها، فعالیتها و آموشگاههای گوناگونی تشکیل شده است. در اینجا یک دورنمای کلی و مختصر درباره نظام آموزشی سوئد داده میشود. برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید به وبگاه اداره کل مدارس Skolverket مراجعه کنید.

کودکستان – کودکستان یک فعالیت تربیتی گروهی برای کودکان از سن ۱ سالگی تا سن رفتن به دبستان است. کودکان میتوانند در سنهای گوناگونی در کودکستان نامنویسی کنند و مدتهای مختلفی در آنجا بمانند. فعالیت کودکستانها بایستی از جمله پیوسته به گونهای باشد که پدران و مادران بتوانند وظیفه پدری و مادری خود را با کار یا درس خود ترکیب کنند.

کلاس آمادگی - کلاس آمادگی گونهای آموزشگاه اختیاری است. به همه کودکان امکان داده میشود که از آن ترم پائیزی که آنان به سن ۶ سال تمام میرسند تا هنگامی که دبستان را آغاز کنند، به کلاس آمادگی بروند.

مراقبت از کودکان دبستانی – کمونها مسئولیت دارند که به کودکان دبستانی تا سن ۱۲ سالگی و در صورتی که پدر و مادر آنان کار کنند یا درس بخوانند، جائی در مرکز اوقات فراغت fritidshem یا فعالیت تربیتی دیگری بدهند.

آموزش ابتدائی – همه کودکان در سوئد بایستی از سن ۷ سالگی تا ۱۶ سالگی به دبستان بروند. سن آغاز دبستان قابل انعطاف است به گونه ای که کودک میتواند در سن ۶، ۷ یا ۸ سالگی به دبستان برود در صورتی که دلیل خاصی برای این کار وجود داشته باشد.

آموزش دبیرستانی – همه نوجوانان در سوئد که دوره دبستان را به پایان رسانده باشند میتوانند به دوره سه ساله دبیرستانی وارد شوند. آموزشهای دبیرستانی دانش بنیادی برای ادامه تحصیلات و همچنین برای زندگی شغلی میدهد.

مدرسه ی کودکان استثنایی – کودکانی که دچار عقب ماندگی ذهنی هستند همیشه نمی توانند از عهده برنامه آموزشی مدارس ابتدایی معمولی برآیند. این کودکان می توانند بجای مدارس عادی به دبستان کودکان استثنایی بروند.

تحصیل در «دبیرستان کودکان استثنایی» چهار سال به درازا میکشد. در اینجا میتوان از میان برنامه های تحصیلی ملی و یا برنامه های تحصیلی فردی رشته ای را انتخاب کرد. پیش از آنکه دانش آموزی دردبیرستان کودکان استثنایی شروع به تحصیل کند، کمون محل اقامت او یک ارزیابی آموزشی-پرورشی، روانی، پزشکی و اجتماعی بعمل می آورد تا دریابد که آیا ین دبیرستان، فرم آموزشی درستی برای دانش آموز هست یا نه.

 

​اطلاعات بیشتری درباره سیستم مدارس

در بروشورهای اداره کل امور مدارس میتوان درباره مدرسه و سیستم مدارس به زبانهای مختلف اطلاعات بیشتری یافت.

کودکستان و کلاس آمادگی

مدرسه ابتدایی و مرکز فعالیت های اوقات فراغت

دبیرستان

مدرسه کودکان استثنایی

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید