تمام سوئد باید زندگی کند

تمام سوئد باید زندگی کند از حدود پنجاه انجمن محلی تشکیل شده که با عضویت خود در این مجموعه به پیشبرد اهداف آن کمک می کنند. هدف ما اراعه ی مشاوره و کمک به گروه های کاری محلی و در اختیار نهادن ابزار لازم جهت موفقیت آن هاست. ما با طرح مسائل مهم مربوط به مردم در مناطق روستایی سعی می کنیم تاثیرگذار باشیم.

به صفحۀ انجمنها و سازمانها برو

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید