IOGT-NTO

IOGT-NTO بخشی از یک جنبش اجتماعی و آموزشی جهانی است. افرادی که در این جنبش فعالند کسانی هستند که خود از نوشیدن مشروبات الکلی پرهیز کرده اند و می خواهند با یک اراده ی جمعی شرایط زندگی را برای همه ی انسان ها بهتر کنند.

به صفحۀ انجمنها و سازمانها برو

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید