اتحادیه ی باشگاه های ورزشی مالمو

اتحادیه ی باشگاه های ورزشی مالمو، MISO ، نماینده ی انجمن های ورزشی مالمو می باشد. MISO مسئول تماس با هیئت ویژه ی اوقات فراغت و دیگر هیئت های اداری در کمون مالمو است و تلاش دارد تا همکاری مابین انجمن های ورزشی و دیگر انجمن های مالمو را افزایش دهد.

به صفحۀ انجمنها و سازمانها برو

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید