RIFFI

اتحادیه ی سراسری انجمن های زنان مهاجر RIFFI،یک سازمان چتری برای حدود سی انجمن محلی در نقاط مختلف کشور است. این انجمن های محلی نقشی مهم در ایجاد ارتباط بین زنان دارند و با بخش های مختلف اداری و موسسه های آموزشی موجود همکاری می کنند تا شرایط لازم را جهت همپیوستگی فراهم آورند. این انجمن ها کلاس هایی برای یادگیری سوئدی و یا انگلیسی و همچنین در زمینه ی دمکراسی و تاثیر گذاری برگزار می کنند.

به صفحۀ انجمنها و سازمانها برو

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید