اتحایه ی سراسری داوطلبان برای کارهای اجتماعی، RFS

‏اتحادیه‌ی سراسری داوطلبان کار اجتماعی متشکل از حدود  ۸۵ انجمن محلی که دارای ماموریت ها غیر تخصصی نظارتی، تماس شریک زندگی، ‏نماینده، قائم مقام، معتمد، فرد تماس، خانواده تماس، حمایت خانواده، حامی، فردامین god man، پیش‌کارویژه منصوب سرپرستان و بازدید کنندگان از بازداشتگاه ها و زندانها هستند. (RFS) ‏اتحادیه‌ی سراسری داوطلبان کاراجتماعی برای همه کاربران، مشتریان، بیماران وهمه کسانی که نیاز به کمک از داوطلبان کاراجتماعی دارند باید از شرایط حقوقی کاملا مطمئن و با کیفیت خوب برخوردار شوند.

به صفحۀ انجمنها و سازمانها برو

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید