SIOS

ارگان همکاری انجمن های قومی مختلف در سوئد، SIOS، یک سازمان غیر انتفاعی است که به لحاظ سیاسی و مذهبی غیر وابسته می باشد. SIOS از مجموعه ای از اقلیت های به رسمیت شناخته شده و یا شناحته نشده تشکیل یافته که تلاش دارند از طریق همکاری با نیروهای دمکراتیک در سوئد جامعه ای چند فرهنگی را بنا گذاشته و با پیشبرد مسائل زبانی، فرهنگی، آموزشی و دیگر موضوعات مربوط به اقلیت ها خواسته های اعضا ی خود را بر آورده سازند.

به صفحۀ انجمنها و سازمانها برو

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید