سوروک

 سوروک (Sverok) کارجمع آوری، توسعه و توزیع، بازی و ‏سرگرمی را انجام میدهد و بزرگترین سازمان جوانان است. درسوروک (Sverok) جوانان انجمنهای خودشان را راه اندازی و اداره می کنند. نقش بازی کردن، بازی های چوبی و ورزش های الکترونیکی برخی از این فعالیت های می باشند. در این وب سایت شما دیدار بازی های موجود در منطقه خود را می توانید پیدا کنید.

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید