انجمن ها و سازمان ها

می خواهید فوتبال بازی کنید و یا این که کلیسا و یا کافه ی زبانی در نزدیکی محل زندگیتان بیابید؟ باید با کسی حرف بزنید و یا برای حل مشکلات مربوط به خود و یا خانواده تان احتیاج به کمک دارید؟

سوئد دارای یک جامعه ی مدنی قوی می باشد و شما می توانید در انجمن ها ی موجود در منطقه ای که زندگی می کنید با افراد جدیدی آشنا شوید که با شما علاقه های مشترک دارند. شما همچنین می توانید در مواجهه با مسائل و مشکلات خود و یا در صورتی که یکی از اعضای خانواده تان مشکلی دارد کمک دریافت نمائید. چند نمونه از انجمن ها و سازمان هایی که در سطح کشور وجود دارند کلوب های ورزشی، انجمن های فرهنگی و آموزشی و جوامع مذهبی هستند. از طریق این سازمان ها و انجمن ها می توانید با چیزهایی مانند کمک درسی، فعالیت های ورزشی و تفریحی و همچنین حمایت خانواده و کافه ی زبان ارتباط برقرار کنید.

IOGT-NTO

IOGT-NTO بخشی از یک جنبش اجتماعی و آموزشی جهانی است. افرادی که در این جنبش فعالند کسانی هستند که خود از نوشیدن مشروبات الکلی پرهیز کرده اند و می خواهند با یک اراده ی جمعی شرایط زندگی را برای همه ی انسان ها بهتر کنند.

LP-verksamhetens Ideella Riksförening

LP-verksamheten توسط جنبش پنتیکوستال (Pingströrelsen) اداره می شود و هدف آن پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی است. برای دست یافتن به این هدف از روش هایی چون کار میدانی، فعالیت برای جوانان، مراکز امداد محلی ونیز کلینیک های درمانی استفاده می شود که درمان معنوی، دارویی و اجتماعی در اختار مراجعین قرار می دهد.

Magan Welfare Förening

Magan Welfare یک انجمن غیر انتفاعی است با هدف حرکت برای دمکراسی در کشورهای عاری از دمکراسی که در آنان ارزش انسان ها نادیده گرفته می شود. این انجمن تمرکز اصلی خود را متوجه حقوق زنان و کودکان کرده و در راه دستیابی به برابری زن و مرد و بر علیه تبعیض فعالیت می کند. دفتر این انجمن در گوتنبرگ می باشد.

Rainbow Sweden

Rainbow Sweden از یک سری انجمن های وابسته تشکیل شده و هدف آن کاهش اعتیاد، تبهکاری و انزوای اجتماعی است. فعالیت ها و خدمات توانبخشی این سازمان بر پایه ی پاک بودن از مواد مخدر بنا شده و نیاز های خاص افراد بر نوع و شیوه ی اراعه ی خدمات تاثیر گذار است.

RFSL

اتحادیه ی سراسری برای حقوق همجنس گرایان، دوجنس گرایان، فراجنسیتی ها و متمایلان به جنسیت های دیگر، RFSL، دارای شعبه های محلی در بخش های مختلف کشور است. RFSL تلاش می کند تا همجنس گرایان، دوجنس گرایان، فراجنسیتی ها و افراد با تمایلا ت جنسی دیگر از حقوق و امکانات مساوی با دیگر افراد جامعه برخوردار باشند. RFSL یک بخش ویژه ی جوانان به نام RFSL Ungdom نیز دارد.

RIFFI

اتحادیه ی سراسری انجمن های زنان مهاجر RIFFI،یک سازمان چتری برای حدود سی انجمن محلی در نقاط مختلف کشور است. این انجمن های محلی نقشی مهم در ایجاد ارتباط بین زنان دارند و با بخش های مختلف اداری و موسسه های آموزشی موجود همکاری می کنند تا شرایط لازم را جهت همپیوستگی فراهم آورند. این انجمن ها کلاس هایی برای یادگیری سوئدی و یا انگلیسی و همچنین در زمینه ی دمکراسی و تاثیر گذاری برگزار می کنند.

SIOS

ارگان همکاری انجمن های قومی مختلف در سوئد، SIOS، یک سازمان غیر انتفاعی است که به لحاظ سیاسی و مذهبی غیر وابسته می باشد. SIOS از مجموعه ای از اقلیت های به رسمیت شناخته شده و یا شناحته نشده تشکیل یافته که تلاش دارند از طریق همکاری با نیروهای دمکراتیک در سوئد جامعه ای چند فرهنگی را بنا گذاشته و با پیشبرد مسائل زبانی، فرهنگی، آموزشی و دیگر موضوعات مربوط به اقلیت ها خواسته های اعضا ی خود را بر آورده سازند.

Sociala Missionen

Sociala Missionen یک انجمن غیر انتفاعی است با جهت گیری اجتماعی و مدد رسانی به نیازمندان. از جمله کارهایی که این انجمن امروزه انجام می دهد می توان از مشاوره در امور حقوق اجتماعی، امداد در مسائل روحی-اجتماعی و مهاجرت نام برد.

Svenska Missionskyrkan

اتحادیه ی باپتیست ها، کلیسای متدیست و کلیسای رسالت (یا میشون شیرکان) با هم یک کلیسای جدید را اهداس کرده اند به نام اکومنیا شیرکا. در طی یک دوره ی انتقال میشون شیرکان همانند دو کلیسا ی دیگر سازمان خود را حفظ خواهد کرد. در اینجا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد کلیسای رسالت به دست بیاورید.

ائتلاف اوکراینی در سوئد

ائتلاف اوکراینی در سوئد مجموعه ای از نه انجمن محتلف در گوتنبرگ، استکهلم، ترلبوری، بلکینگه و یوله است و در این شهرها فعالیت های گوناگونی را انجام می دهد.

اتحادیه آموزش مردمی - سازمان سراسری انجمن های آموزشی

اتحادیه آموزش مردمی سازمان صنفی ده انجمن آموزشی سوئد است؛ آ ب اف، دانشگاه مردمی، ابن رشد، کلتورنس، مدبوریاراسکولان، ان ب و، انجمن آموزشی سنسوس، استودیِ فرمیاندِ ت، بیلدا، انجمن آموزشی بزرگسالان. این ده انجمن آموزشی هر یک مشخصه و اهداف خود را دارند.  انجمن های آموزشی بزرگ ترین ملاقات گاه سوئد برای فرهنگ و آموزش می باشند.

اتحادیه سراسری سومالیایی ها در سوئد

اتحادیه سراسری سومالیایی ها در سوئد (SRFS) یک سازمان دمکراتیک است بدون وابستگی های مذهبی و یا سیاسی. فعالیت اصلی SRFS روی محور سومالیایی-سوئدی ها ی مقیم سوئد و احقاق حقوق دمکراتیک و انسانی این گروه دور می زند. SRFS همچنین تلاش می کند تا جامعه ی سومالیایی-سوئدی را با وظایفشان برای مشارکت در ایجاد رفاه عمومی و نیز امکانات رشد و پرورش شخصی آشنا سازد.

اتحادیه همانگی کمک های داوطلبانه

اتحادیه همانگی کمک های داوطلبانه یک سازمان غیرانتفاعی حرفه ای است برای انجمن هایی که امور خیریه را هم در محدوده ی کار کمون ها و هم به صورت کمک های داوطلبانه مردمی سازمان دهی و رهبری می کنند

اتحادیه ی باشگاه های ورزشی مالمو

اتحادیه ی باشگاه های ورزشی مالمو، MISO ، نماینده ی انجمن های ورزشی مالمو می باشد. MISO مسئول تماس با هیئت ویژه ی اوقات فراغت و دیگر هیئت های اداری در کمون مالمو است و تلاش دارد تا همکاری مابین انجمن های ورزشی و دیگر انجمن های مالمو را افزایش دهد.

اتحادیه ی جهانی زنان

اتحادیه ی جهانی زنان برای صلح و آزادی، IKFF، شاخه ی سوئدی اتحادیه ی بین المللی زنان (Women’s International League för Peace and Freedom) می باشد. IKFF یک سازمان حامی صلح است با تمرکز بر نمایان کردن نقش زنان در مسائل سیاسی مربوط به صلح و امنیت. فعالیت های این سازمان به صورت پروژه های گوناگون در حوزه های محلی در سوئد و دیگر کشور ها انجام می شود.

اتحادیه ی دفاع غیر نظامی

اتحادیه ی دفاع غیر نظامی یک سازمان دفاعی متشکل از افراد داوطلب است با هدف ایجاد امنیت هم در زندگی روزمره و هم در هنگام بروز بحران. اتحادیه ی دفاع غیر نظامی شهروندانی آگاه از خطر، فعال و مسئولیت پذیر آموزش می دهد.

اتحادیه ی سراسری اریتره ای ها در سوئد

اتحادیه ی سراسری اریتره ای ها در سوئد، Eris، یک سازمان چتری و از نظر سیاسی و مذهبی بی طرف است که در سال 1987 تاسیس شده. این سازمان تلاش می کند تا اریتره ای های مقیم سوئد به حقوق مساوی با دیگر ساکنان این کشور دست یابند.

اتحادیه ی سراسری سوئدی- آفریقایی ها
اتحادیه ی سراسری سوئدی آفریقایی هایک سازمان اجتماعی، فرهنگی و غیر انتفاعی است. این سازمان که به لحاظ مذهبی و سیاسی مستقل می باشد در حال حاضر از پنج شعبه در شهرهای مالمو، گوتنبرگ، استکهلم، یونشوپینگ و اومئو تشکیل شده
اتحادیه ی سراسری عراقی ها، IRS

اتحادیه ی سراسری عراقی ها در سوئد یک سازمان چتری برای انجمن های سوئدی و عراقی است.

اتحادیه ی سراسری کردها

اتحادیه ی سراسری کردها یک سازمان از نظر مذهبی و سیاسی بی طرف است که از انجمن های دیگر در نقاط مختلف سوئد تشکیل شده. برای عضویت در اتحادیه ی سراسری کردها باید در کمون خود و یا نزدیک ترین کمونی که چنین انجمنی در آن فعال است و از طریق آن انجمن اقدام نمائید. بنای KRF بر سه مسئله ی زبان، هویت و فرهنگ نهاده شده.

اتحایه ی سراسری داوطلبان برای کارهای اجتماعی، RFS

اتحایه ی سراسری داوطلبان برای کارهای اجتماعی از 85 انجمن محلی تشکیل شده که از جمله کارهای آن ها می توان از کمک به مجرمان آزاد شده، تماس با جفت های دارای مشکل، وکالت دیگران، مشورت و مباشرت و کمک به اشخاص و خانواده ها نام برد. RFS تلاش می کند تا تمام اشخاص و گروه هایی که احتیاج به کمک های داوطلبانه دارند آن را با کیفیت بالا دریافت کنند.

امداد انفرادی

امداد انفرادی یک سازمان کمک رسانی سوئدیست که فقر و محرومیت ها را آشکار کرده و با آن ها مبارزه می کند. امداد انفرادی دسترسی زنان، مردان، دختران و پسران را به امکانات موجود در جامعه مقدور می سازد. با فائق آمدن بر مرزیندی های زبانی و فرهنگی، ایجاد امکان تماس و گفتمان بین افراد و اراعه ی کمک های روانی- اجتماعی امداد انفرادی توانایی های افراد و گروه های فراموش شده ی جامعه را افزایش می دهد.اطلاعات بیشتر در باره ی امداد انفرادی و فعالیت های آنان برای همپیوستگی

انجمن آموزشی بیلدا

فعالیت های انجمن آموزشی بیلدا متمرکز بر مسائل مربوط به زندگیست و این انجمن می خواهد با کمک فرهنگ و آموزش به شکل های گوناگون آن بین مردم تماس برقرار کند و چشم اندازهای جدیدی را ایجاد کند. دوره های آموزشی، دوره ها، برنامه های فرهنگی و آموزش بزرگسالان از جمله فعالیت هائیست که در بیلدا یافت می شود.

انجمن اجتماعی اقتصادی گوتنبرگ

هدف انجمن اجتماعی اقتصادی گوتنبرگ ترویج علاقه مندیهای اقتصادی اعضای آن از طریق تقویت اقتصاد اجتماعی منطقه ی گوتنبرگ است.

انجمن سنگر در استکهلم

انجمن سنگر در استکهلم یک سازمان غیر انتفاعی است که در نه زمینه ی مختلف زنجیره ی مراقبتی فعالیت دارد. زنجیره ی مراقبتی ابزاری قوی هستند برای راهنمایی افراد جهت تماس با مراکز مناسب برای تشکیل یک زندگی بدون خلاف کاری، اعتیاد و مشکلات روانی اجتماعی.

انجمن مستاجران

انجمن مستاجران سازمانی است دمکراتیک برای اجاره نشینان با این هدف که همه حق داشته باشند مسکنی خوب با هزینه ای معقول اجاره کنند. بیش از نیم میلیون خانوار در این انجمن عضو هستند.

انجمن های سوئد

هدف انجمن های سوئد کمک به ارگان های عضو آن و تقویت آنان است. این سازمان تلاش می کند تا در مسائل مربوط به انجمن های محلی صدای آنان بوده و تاثیرگذارباشد.

تئاتر ملی

تئاتر ملی یک جنبش اجتماعی است که صاحب یک تور ملی می باشد. بیش از 40000 عضو، 230 انجمن سراسری تئاتر، 21 انجمن منطقه ای و 50 سازمان وابسته دیگر در تمام سوئد بخشی از تئاتر ملی را تشکیل می دهند که وظیفه برگزاری، اراعه، تولید و توسعه ی هنر های نمایشی را بر عهده دارند.

تمام سوئد باید زندگی کند

تمام سوئد باید زندگی کند از حدود پنجاه انجمن محلی تشکیل شده که با عضویت خود در این مجموعه به پیشبرد اهداف آن کمک می کنند. هدف ما اراعه ی مشاوره و کمک به گروه های کاری محلی و در اختیار نهادن ابزار لازم جهت موفقیت آن هاست. ما با طرح مسائل مهم مربوط به مردم در مناطق روستایی سعی می کنیم تاثیرگذار باشیم.

خانه و پارک مردم

خانه و پارک مردم یک جنبش اجتماعی است با حدود 600 انجمن عضو که مسئولیت پارک مردم، خانه ی مردم و برگزاری فستیوال در سراسر سوئد را بر عهده دارد. همه ی این فعالیت ها مهم و مورد پسند عموم می باشند و محلی را برای نزدیکی مردم به هم را بوجود می آورد و باری فرهنگی حمل می کند. این جنبش اجتماعی به هفت منطقه ی جغرافیایی تقسیم شده و اعضای آن مجموعا صاحب 140 سینما در سراسر سوئد هستند.

سازمان شهرداری ها و استان ها

سازمان شهرداری ها و استان ها، SKL، یک سازمان حرفه ای و کارفرماییست برای تمای شهرداری ها، شورا های استان و مناطق خدمات پزشکی سوئد. وظیفه ی SKL کمک به توسعه ، پیشرفت و بهره برداری بهتر از کارکرد اعضای این سازمان می باشد. ما نقش شبکه ای را داریم برای تبادل دانش و هماهنگی بین فعالیت های مختلف و از جمله وظایفی که بر عهده داریم اراعه خدمات و مشاوره حرفه ای در تمام اموری است که شهرداری ها، شورا های استان و مناطق در آن فعال هستند.

سازمان صلیب سرخ سوئد

صلیب سرخ بزرگترین سازمان بشردوستانه در جهان است. یک راه آسان برای در تماس قرار گرفتن با صلیب سرخ سوئد رفتن به یکی از تمام مکان های تحت پوشش این سازمان است. از جمله فعالیت های موجود در این مکان ها می توان از کافه، کمک درسی، آموزش سوئدی و کلاس ها و دوره های آموزشی دیگر یاد کرد. اگر در اثر شکنجه و یا جنگ آسیب دیده اید، صلیب سرخ نه مرکز مختلف درمانی برای کمک به شما در سراسر کشور دارد. صلیب سرخ در زمینه ی کمک به مهاجران غیر قانونی نیز فعال است و تلاش می کند آنان از خدمات درمانی لازم بهره مند شوند و حقوق قانونی خود را از دست ندهند

سازمان نجات کودکان سوئد

سازمان نجات کودکان سوئد یک سازمان فعال در زمینه ی حقوق کودکان است که برای رسیدن کودکان به حقوقشان فعالیت می کند. کار ما بر پایه کنوانسیون حقوق کودک بنا شده و این کنوانسیون فعالیت های ما را هدایت می کند.

سوئدی با نوزاد (Svenska med baby)

از طریق سوئدی با نوزاد میتوانید والدین دیگر را ملاقات نموده و تمرین سوئدی کنید.

شورای مسیحیان سوئد

شورای مسیحیان سوئد محل ملاقات کلیساهای عضو این شورا است که از چهار خانواده ی کلیسایی تشکیل می شوند: کلیساها لوتری ، کلیساهای آزاد، کلیسای کاتولیک روم و کلیساهای ارتدکس. این کلیسا ها در مجموع سنت های مسیحی را در بر می گیرند. یکی از وظایف مهم شورای مسیحیان سوئد ایجاد ارتباط بین کارهایست که در کلیساهای عضو صورت می گیرد. این کار ازجمله از طریق بوجود آوردن امکانات برای تبادل نظر، ایجاد تماس و هماهنگی فعالیت های مشترک انجام می شود.

فایس- ایر FAIS-IR

اتحادیه ی سراسری ایتالیایی ها

فدراسیون سراسری ورزش

فدراسیون سراسری ورزش ارگان ورزشی سوئد است که وظیفه ی کمک به جنبش ورزشی سوئد و نیز نمایندگی و راهبری آن را در سطح ملی و بین المللی بر عهده دارد.

کاریتاس انگرد (Caritas Angered)

Caritas Frivilligcentral i Hjällbo یک محل ملاقات چند فرهنگه است برای تماس افراد با ملیت، مذهب و جنسیت مختلف با یکدیگر. ما توجه افکار عمومی را به یک سیاست پناهنده پذیری انسان دوستانه و قانونمند جلب می کنیم و با انجمنهای محلی و مقامات در گوتنبرگ همکاری می کنیم.

کاریتاس سوئد (Caritas Sverige)

کاریتاس ارگان کمک رسانی کلیسای کاتولیک است که برای ارزشها و حقوق برابر انسان ها فعالیت می کند. از جمله فعالیت های این سازمان در سوئد می توان از کمک به سالمندان و بیماران، مشورت در امور پناهندگی، فعالیت در مقابل آدم فروشی و فعالیت های خیریه داوطلبانه نام برد. در سطح جهانی نیز ما برای کمک رسانی به مناطق مصیبت زده و نیز کمک به کشور ها برای مبارزه با فقر و ستم فعال هستیم. ما عضو سازمان بین المللی Caritas Internationalis هستیم که یکی از بزرگ ترین سازمان های مددرسانی در دنیا می باشد و بیش از 160 سازمان امدادرسانی کاتولیک را در بیش از 200 کشور در بر می گیرد.

کانون کار اجتماعی داوطلبانه

 کانون کار اجتماعی داوطلبانه یک سازمان چتری برای ارگان های موجود در جامعه ی مدنی با هدف فعالیت های اجتماعی است و مرکزیست برای تبادل دانش وایده ها. 34 انجمن عضو این کانون می باشند.

کلیسای سوئد

   کلیسای سوئد بزرگترین سازمان مذهبی در سوئد است و متعلق به سازمان جهانی لوتری می باشد. در سطح محلی، کلیسای سوئد به انجمن های مذهبی محلی‏ (församling) تقسیم شده است.

جامعه مدنی

منظور از جامعه مدنی همان چیزی است که به طور عادی در زبان روزمره انجمن و سازمان می نامیم.

چه امکاناتی درمحل زندگی شما وجود دارد؟

شما می توانید اطلاعات بیشتر در مورد انجمن ها و سازمان های موجود در محل زندگی خود را در معرفی نامه های شهر و یا استان خود بیابید.

برای کسب اطلاعات در مورد انجمن ها می توانید به بخش نقشه ی خدمات (servicekarta) در هر کمون مراجعه کنید.​

لینک به صفحات مربوط به استان ها و کمون ها

یک انجمن توسط اعضای آن گردانده می شود و از طریق عضو شدن در انجمن ها می توان ارتباطات جدید با دیگران برقرار کرد.

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید