شکل‌های گوناگون سکونت

در سوئد شیوه های سکونتی مختلفی وجود دارد. شما می توانید یک آپارتمان را اجاره یا خریداری کنید. می توانید یک خانه را اجاره یا خریداری کنید. در اینجا اطلاعات مروبط به شیوه های مختلف سکونت و چگونگی جستجوی مسکن وجود دارد. در اینجا همچنین می توانید در مورد حقوق و وظایفی که دانستن آنها مهم است نیز مطالبی بخوانید. در لینک ها اطلاعات بیشتری در مورد شیوه های مختلف سکونت، قوانین مربوطه، قرارداد و بسیاری موارد دیگر وجود دارد.

شیوۀ جستجوی مسکن

بهتر است به شیوه های همزمان مختلفی مسکن جستجو کنید. در اینجا چند راهنمایی برای شروع جستجو دریافت می کنید. در قسمت پایین این صفحه در مورد شیوه های مختلف سکونت مطالبی می خوانید.

 

آپارتمان اجاره ای

در شرکتهای مستغلاتی و دفاتر مختلف مسکن یابی نامنویسی کنید. آنها معمولاً در اینترنت وبسایت دارند که در آن می توانید ثبت نام کنید. نامنویسی در برخی از شرکتها رایگان است ولی برخی ممکن است هزینه دریافت کنند. وقتی نامنویسی کردید می توانید آپارتمانهای خالی موجود را جستجو کنید. مهم است که اغلب از وبسایت آنها دیدن کنید تا ببینید آیا آگهی برای آپارتمانهای جدید وجود دارد یا نه.

بسیاری از شرکتهای مستغلاتی و دفاتر مختلف مسکن یابی دارای صف مسکن هستند. از اینرو وقتی شما بعنوان جویای مسکن ثبت نام می کنید بطور اتوماتیک در صف مسکن جا دریافت می کنید. وقتی در صف مسکن باشید بابت هر روز که از ثبت نام تان بگذرد امتیاز می گیرید. هرچه مدت طولانی تری در صف نوبت باشید شانس شما برای دریافت آپارتمان افزایش می یابد. صف های مختلف مسکن ممکن است دارای مقررات متفاوتی باشند.

در بسیاری از صفحات معرفی کمون ها در مورد شرکت های مستغلاتی محلی و لینک به وبسایت های خود کمون وجود دارد. در وبسایت های کمون ها اغلب می توان شرکت های مستغلاتی بزرگ و کوچک را در مناطق نزدیک کمون پیدا کرد.

تا آنجا می توانید فعال باشید

حتی اگر در شرکتهای مستغلاتی و دفاتر مختلف مسکن یابی نامنویسی کرده باشید بهتر است از راههای دیگر فعالانه در جستجوی آپارتمان باشید. در اینترنت شرکت های مختلفی وجود دارند که آگهی آپارتمانهای خالی دست اول و دست دوم را منتشر می کنند. در آنجا همچنین می توان افرادی را پیدا کرد که در جستجوی همخانه هستند و آگهی خانه هایی برای اجاره کردن وجود دارد. خوب است در روزنامه ها نیز آگهی آپارتمانها و اتاق های خالی را نیز بخوانید.

بسیاری شرکت های کوچک مسکن وجود دارند که نمی توان در آنها ثبت نام کرد ولی وبسایت هایی دارند که در آنها می توان آپارتمانهای خالی را جستجو کرد. همیشه خوب است نزد شرکت های کوچک مسکن مستقیماً اعلام علاقمندی کنید. در وبسایت های کمون ها اغلب می توانید لینک های می توانید چند تا از این شرکتها را مشاهده کنید. همچنین می توانید از دوستان و آشنایان خود نام و مشخصات تماس صاحبخانه های آنها را سوال کنید. برای صاحبخانه تعریف کنید که یکی از دوستان شما مستأجر اوست.

اگر در یک ساختمان بخصوص آپارتمان جستجو می کنید می توانید در راهروی ورودی ساختمان نام صاحبخانه را ببینید. صاحبخانه ها بایستی در راهروی ورودی ساختمان نام شرکت اداره کنندۀ ساختمان و مشخصات تماس با آن را نصب کنند.

یک راه دیگر پیدا کردن آپارتمان نصب آگهی در فروشگاهها، کتابخانه، راهروهای ورودی ساختمانها یا اماکن دیگری است که تابلو اعلانات دارند.

آپارتمان و خانه ملکی

اگر مایل هستید یک آپارتمان یا خانه خریداری کنید می توانید به مشاوران مستغلاتی محلی مراجعه کنید. در اینترنت نیز شرکتها و خدمات بسیاری با آگهی برای فروش آپارتمان، خانه، زمین در سراسر سوئد وجود دارد. در روزنامه ها نیز آگهی وجود دارد. در صفحات معرفی کمون ها لینک هایی به وبسایت های خود کمون ها وجود دارد که در آنها خانه ها و زمین های فروشی اطلاع رسانی می شود.

آپارتمان اجاره ای

در همۀ کمون ها شرکت مسکن محلی وجود دارد که نزد آن می توانید آپارتمان اجاره جستجو کنید. مالک این شرکتها ممکن است افراد یا یک کمون باشند. اگر کمون مالک یک شرکت مسکن باشد به آن "شرکت مسکن عام المنفعه" گفته می شود. کسی که در یک آپارتمان اجاره ای زندگی می کند مستأجر نامیده می شود. در اینصورت شما آپارتمان را از شرکت مالک آن اجاره (قرض) می کنید. اگر آپارتمان دچار نقص و خرابی شود صاحبخانه باید آنرا تعمیر کند. اگر یخچال یا اجاق خوراکپزی خراب شود مستأجر لازم نیست هزینۀ تعمیر آنرا بپردازد. ولی اگر شما خودتان به آپارتمان صدمه زده باشید می توانید موظف به پرداخت هزینه شوید. معمولاً صاحبخانه بایستی قبل از نقل مکان شما به آپارتمان آنرا معاینه (کنترل) کند. علت این معاینه آنست که شما مجبور نشوید بابت صدماتی که میتأجر قبلی ایجاد کرده، هزینه ای پرداخت کنید.

برای آپارتمانهای مسکونی قرارداد های مختلفی وجود دارد. یک قرارداد دست اول به این معنی است که شما می توانید هر مدتی که مایل باشید در آپارتمان سکونت کنید. یک قرارداد دست دوم یعنی اینکه شما اپارتمان را موقتاً از کسی که دارای قرارداد اجارۀ دست اول است، اجاره می کنید.

قراردادهای "سیاه"

قراردادهای سیاه به قراردادهایی گفته می شود که یک اپارتمان اجاره ای با پول خرید و فروش می شود. صاحبخانه ها و مستأجران در سوئد حق ندارند قرارداد اجاره آپارتمان را خرید و فروش کنند. کسی که از شما بخواهد بابت قرارداد اجاره پول پرداخت کنید مرتکب جُرم شده و ممکن است به حبس تعزیری محکوم شود.

حق صاحبخانه برای فسخ قرارداد اجاره

مستأجر حق دارد قرارداد اجارۀ آپارتمان را فسخ کرده نقل مکان کند. پس از فسخ قرارداد اجاره ممکن است مجبور شوید برای مدت معینی به پرداخت اجاره بهاء ادامه دهید. به این مدت "مهلت فسخ قرارداد" گفته می شود. اگر در قرارداد مورد دیگری نوشته نشده باشد مهلت فسخ قرارداد معمولاً سه ماه است. مهلت فسخ قرارداد از ماه بعد از فسخ قرارداد شروع می شود.

حق صاحبخانه برای فسخ قرارداد

صاحبخانه در برخی موارد حق دارد قرارداد مستأجر را فسخ کند. قرارداد می تواند در موارد زیر فسخ شود:

 • در پرداخت اجاره بهاء بیش از یک هفته تأخیر شود
 • مستأجر بدون اجازۀ صاحبخانه مسکن را واگذار کند یا اجاره دهد
 • از مسکن برای منظور دیگری بغیر از منظور اصلی آن استفاده کند، مثلاً از آپارتمان برای مقاصد بزهکارانه یا امور تجاری/ بازرگانی وسیع استفاده شود
 • مستأجر باعث شود جانوران موذی وارد ساختمان شوند یا شیوع جانوران موذی در ساختمان را اطلاع ندهد
 • مستأجر بدون دلیل موجه از ورود صاحبخانه به مسکن برای مثلاً انجام تعمیرات جلوگیری کند
 • مستأجر در مراقبت از مسکن بی مبالاتی کند یا به وظایف خود مندرج در قرارداد عمل نکند

اجارۀ دست دوم

اجارۀ دست دوم در سوئد امری عادی است. یعنی شما آپارتمان را از فردی که دارای قرارداد دست اول است اجاره می کنید. همچنین می توان از مالک یک آپارتمان یا خانه نیز بصورت دست دوم اجاره کرد. اگر می خواهید یک آپارتمان را بصورت دست دوم اجاره کنید مهم است که تحقیق کنید آیا صاحبخانه با اجارۀ دست دوم موافقت دارد یا نه. بخاطر داشته باشید که برای اجارۀ دست دوم قرارداد تنظیم کنید. اگر قرارداد تنظیم نکرده باشید ممکن است کسی که قرارداد دست اول را در اختیار دارد شما را مجبور کند نقل مکان کند. قبل از تنظیم قرارداد مهم است بدانید وقتی بصورت دست دوم اجاره می کنید دارای چه حق و حقوق هستید.

مخانه

همچنین می توان یک اتاق در یک آپارتمان یا خانه را نیز اجاره کرد. در اینصورت شما با فارادی که دارای قرارداد مسکن یا مالک آن هستند زندگی می کنید. به این همخانه بودن گفته می شود. همخانه بودن هم دارای مقررات و مهلت فسخ است. از اینرو بخاطر داشته باشید که هنگام اجاره کردن یک اتاق در آپارتمان یا خانۀ یکنفر قرارداد تنظیم کنید.

مسکن سرقفلی دار

یک مسکن سرقفلی دار آپارتمانی است که شما برای آن بایستی مبلغ سرقفلی پرداخت کنید. یعنی شما در یک انجمن مسکن که مالک مستغلات (ساختمان) است سهم خریداری می کنید. با اینکار عضو آن انجمن مسکن شده و می توانید از آپارتمان استفاده کنید. وقتی در یک آپارتمان سرقفلی دار زندگی می کنید بایستی یک هزینۀ ماهیانه به انجمن مسکن مربوطه پرداخت کنید. اگر برای خرید آپارتمان وام گرفته باشید بایستی به بانک نیز بهره و قسط وام پرداخت کنید. در کمونها مشاوران املاک و شرکت های مسکن وجود دارند که آپارتمانهای فروشی را نشان می دهند. شما خودتان هم می توانید آپارتمانهای فروشی را در اینترنت جستجو کنید.

خانه

در سوئد می توانید هم خانه بخرید و هم اجاره کنید. اگر می خواهید یک خانه بخرید قیمت آن می تواند بین شهرهای بزرگ، شهرستانها و نقاط روستایی بسیار متفاوت باشد. در کمونها مشاوران املاک و دفاتر مسکن یابی محلی وجود دارند که خانه های فروشی را نشان می دهند. شما همچنین می توانید یک قطعه زمین بخرید و خانۀ خود را در آن بسازید. در صفحات معرفی کمونها لینک هایی به وبسایت های هر کمون وجود دارد که در آن اطلاعات مربوط به زمین ها و خانه های فروشی وجود دارد. شما خودتان هم می توانید در اینترنت زمین ها و خانه های فروشی را جستجو کنید.

کمک برای اسکان

شما که اجازه اقامت خود را دریافت کرده اید و در یکی از قرارگاه های اداره ی کل امور مهاجران زندگی می کنید می توانید برای سهمیه ی یک کمون شدن، کمک دریافت کنید.

سهمیه یک کمون شدن به این معنا است که کمون انتخابی مسئول تامین مسکن شما خواهد بود. سهمیه بندی شامل شما و افراد خانواده ی شما که با هم در یک قرارگاه زندگی می کنید می شود.

هنگامی که اجازه اقامت به شما اعطا می شود، به یک جلسه دیدار و گفتگو دعوت می شوید. در این دیدار از شما پرسیده خواهد شد که آیا برای تامین مسکن نیاز به کمک دارید یا می خواهید خودتان مسکن خود را پیدا کنید.

شما حق دارید تنها یک بار سهمیه ی یک کمون بشوید. اگر محل پیشنهادی را نپذیرید باید خود مسکن خودتان را پیدا کنید.

همه کمون ها باید پس از سهمیه بندی، تازه واردان را برای اسکان بپذیرند.

اطلاعات بیشتر از سوی اداره کل امور مهاجران

 امرارمعاش و رشد در سوئد

فیلم زندگی کردن در یک کمون کوچک را ببینید!

يحق للجميع الحصول على مسكن

من حق الجميع في السويد أن يكون لديهم مسكن. ويُمنع معاملة الباحثين عن مسكن معاملة تمييزية بسبب:

 • الانتماء العرقي
 • الدين أو أي معتقد آخر
 • التأخر الوظيفي
 • الجنس
 • الهوية الجنسية أو التعبيرات الجنسية
 • الميول الجنسية
 • العمر

   إذا كنت تشعر بأنك تتعرض لتمييز، فبإمكانك الاتصال بالموظف المسؤول عن إرشاد المستهلكين في بلديتك أو بمكتب مكافحة التمييز أو

أمين المظالم لشؤون التمييز (DO)

قيد النفوس (السجلّ المدني)

يجري تسجيل كل القاطنين في السويد في قيد النفوس.يتم في السجل حفظ المعلومات حول الأشخاص الذين يسكنون السويد و عناوين سكنهم.

إن العديد من حقوقك و الواجبات المترتبة عليك تتوقف علىكونك مسجلاً في سجلات النفوس في السويدمكان تسجيلك في قيد النفوس.

إن حقك في الحصول على نقدية الطفل و نقدية السكن يتوقف على كونك مسجلاً في السويد. أما مكان دفعك للضرائب و مكان تصويتك فيتوقف على مكان تسجيلك.

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید