Om Kommuninfosidor

Flera kommuner har lagt in målgruppsanpassad information som kommunpresentationer. Denna möjlighet finns nu för alla Sveriges kommuner.

​Vill ni vara med?

Webbportalen informationsverige.se är en portal för nyanlända som utvecklas av Länsstyrelserna. För att tillvarata portalens möjligheter arbetade Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen och KUB-projektet fram en mall för kommuninformation. Denna information ska användas för att tillfredsställa nyanländas behov av att få reda på mer om Sveriges kommuner, för att kunna ge stöd i delar av bosättningsarbetet men även som stöd i Samhällsorientering för nyanlända.

Bakgrund

Idag tackar ca 30 procent av de nyanlända nej till en bostadsanvisning. Sannolikt är en av orsakerna att informationen inte tillräckligt har anpassats efter den nyanländes behov. Kommunpresentationerna ska ses som ett komplement till kommunernas egna sidor och underlätta informationen till nyanlända.

I ett försök under 2012 lade 20 kommuner in målgruppsanpassad information för nyanlända flyktingar om sin kommun. Detta utvärderades av Arbetsförmedlingen i ett antal intervjuer med etableringshandläggare. Resultaten visade bland annat att:

 • Etableringshandläggare som använt kommuninformationen vid anvisning tycker att den är mycket bra.
 • Det är rätt typ av information som presenteras och information som efterfrågas vid anvisningssamtal.
 • Etableringshandläggarna tror att informationen bidrar till att fler nyanlända tackar ja till anvisningar då de får ett bättre beslutsunderlag inför sitt beslut.
 • Alla etableringshandläggare anser dock att betydligt fler kommuner behöver finnas presenterade på portalen för att den ska vara till nytta.

Mottagning av nyanlända

Många kommuner har en överenskommelse om mottagande av nyanlända flyktingar och med kommuninformation på informationsverige.se ges man en möjlighet att bättre synliggöra kommunen. Om nyanlända får ett bättre underlag att utgå från inför flytten kan kvaliteten på mottagandet höjas. Kommunen får bättre möjlighet i sitt åtagande att ta emot nyanlända och i takt med sina visioner öka folkmängden. En del kommuner har redan tagit fram informationsmaterial. Portalen ger er möjlighet att presentera den information som ni redan har på en välbesökt webbplats som används av nyanlända men även av många som arbetar med etablering av nyanlända.

Varför ska ni vara med?

 • Fler nyanlända kan komma att tacka ja till bostadsanvisning till er kommun.
 • Automatiskt kopplas ”Lediga jobb” direkt till er kommun som en tjänst till nyanlända.​
 • Enkelt! Ni ges möjlighet att lyfta fram likvärdig information genom en framtagen mall med relevanta rubriker samt föra fram det som är speciellt för just er kommun.
 • Snabbt! Mallen hjälper er att snabbt lägga in relevant information och länkar.
 • På det här sättet kan ni enkelt leva upp till punkt 6 i överenskommelsen om mottagande av nyanlända (punkt 5 i äldre överenskommelser).

”Kommunen ska kontinuerligt tillhandahålla aktuell information om kommunens förutsättningar för mottagande, samt annan information som ur en nyanländs perspektiv behövs för att kunna fatta beslut om bosättning i kommunen.”

Det enda ni behöver göra för att vara med är att:

 • Anmäla ert intresse
 • Ge oss en kontaktperson som vi arbetar vidare med
 • Förse oss med uppdaterad information i mallen

 

För mer information kontakta någon av personerna till höger i den gula puffen.

​Mall för kommuninformation

Du kan ladda ner mallen för kommuninformation här. Fyll i den och skicka in den så publicerar vi den på portalen omgående.

Mall för kommuninformation

​Frågor och funderingar

Om du har frågor eller funderingar eller behöver någon att diskutera med är du välkommen att kontakta oss.

Maria Nobel, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Christine Johansson, Arbetsförmedlingen

​Samarbete över organisationsgränser!

Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen och KUB-projektet har arbetat fram mallen för kommuninformation. Kommunsidorna kan vara ett stöd i bosättningsprocessen och samhällsorientering för nyanlända.

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید