جامعه

در اینجا میتوانید بخوانید که جامعه سوئد چگونه کار میکند. در زیر اطلاعاتی درباره چند موضوع عادی مییابید. برای یافتن متنهائی که میخواهید بخوانید از فهرت سمت راست استفاده کنید.

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید