بازار کار در سوئد

بازار کار می تواند به دو بخش خصوصی و عمومی تقسیم شود.

در بخش خصوصی شرکت هایی با مالکیت خصوصی و سوددهی وجود دارد. این شرکت ها می توانند شکل های مختلفی داشته باشند مانند فروشگاه های کوچک یا صنایع دیگر، صنایع تولیدی، فعالیت های ساختمانی، وکالت و حساب رسی، حمل و نقل و رستوران ها. حدود ۷۰ درصد تمام کارکنان استخدامی در بخش خصوصی کار می کنند.

بخش عمومی در مالکیت دولت، کمون ها و شوراهای استانی ست. در بخش عمومی افراد زیادی برای نمونه در زمینه خدمات درمانی، آموزش، پلیس،مراقبت های اجتماعی، کودکستان، حفاظت محیط، جمع آوری زباله، امور آب و فاضلاب و خدمات امداد و نجات کار می کنند.


آرایشگران معمولا خود صاحب شرکت هستند.
عکس: Colourbox

مشاغل با کمبود نیروی کار - اینجا کار وجود دارد

حرفه هایی که تصور می شود در آینده کمتر کسی بتواند آنها را انجام دهد، مشاغل با کمبود نیروی کار نامیده می شوند.

برای کار در این مشاغل اغلب به تحصیلات حرفه ای در سطح دبیرستان یا بالاتر نیاز است. تحصیلات بالاتر، تحصیل پس از دبیرستان اغلب در دانشگاه یا مدرسه عالی ست.

تحصیل برای یافتن کار در سوئد مهم است و تحصیلات بالاتر، امکانات بیشتری برای یافتن کار ایجاد می کند. بسیاری از کارفرماها برای کسانی که جویای کار هستند، شرط داشتن تحصیل دبیرستانی را تعیین می کنند. معنای آن این است که شما باید دیپلم دبیرستان را داشته باشید. داشتن مدرک فارغ التحصیلی دبیرستان برای ادامه تحصیل در سطح بالاتر نیز ضروری ست.

در زیر می توانید حرفه هایی را که اداره کاریابی تشخیص داده در آینده نزدیک با کمبود نیروی کار روبرو خواهدشد ببینید. (منبع: اداره کاریابی، ۲۰۱۵)

حرفه هایی که به تحصیلات دبیرستانی نیاز دارد و با کمبود شدید جوینده در طول سال ۲۰۱۵ روبرو هستند (به آسانی می توان این کارها را به دست آورد)

 • مهندس و کارشناس فنی در رشته مهندسی معدن و متالورژی
 • پرستار برای بخش های اورژانس
 • پزشک
 • برنامه نویس کامپیوتر و کارشناس توسعه سیستم
 • پرستار، روان درمانی
 • راهنمای متخصص آموزشی
 • مهندس فنی، ساختمان و تاسیسات
 • مهندس و کارشناس فنی ساختمان
 • مهندس و کارشناس فنی در رشته مهندسی معدن و متالورژی
 • مهندس فنی، نیروی برق
 • طراح فن آوری اطلاعات
 • مهندس تاسیسات گرمایش و تهویه
 • پرستار اتاق عمل
 • پرستار ناحیه
 • پرستار سالمندان
 • ماما
 • آزمایشگر و مسئول آزمایش
 • پرستار کودکان
 • مربی کودکستان
 • مهندس فنی، الکترونیک و فن مخابرات

حرفه هایی در سطوح دیگر تحصیلی که با کمبود شدید جوینده در طول سال ۲۰۱۵ روبرو هستند (به آسانی می توان این کارها را به دست آورد)

 • آشپز
 • بنا
 • صافکار ساختمان
 • شیشه بر
 • تعمیرکار کامیون
 • کارگر عایق کار
 • کارگر نصب کف پوش
 • کارگر برقکار
 • کارگر نصب دستگاه گرمایش و تهویه
 • تعمیرکار ماشین
 • کارگر بتونکار
 • ابزارساز
 • نانوا/شیرینی پز
 • کارگر تاسیسات
 • کارشناس فنی کنترل و هدایت
 • تعمیرکار ماشین آلات
 • مشاور پزشکی
 • متخصص توزیع برق
 • فروشنده تلفنی
 • کارشناس امور مسکن

در آینده،کار در کجا وجود دارد؟

اداره کاریابی تخمین می زند که در طول پنج تا ده سال آینده، در برخی از مشاغل، کمبود نیروی کار به وجود خواهدآمد. بخشی از این کمبود نیروی کار، توسط کسانی که به سوئد مهاجرت می کنند، جبران خواهدشد. دراینجا فهرستی از مشاغل و حرفه هایی که در پنج تا ده سال آینده به نیروی کار نیاز خواهندداشت، آورده شده است.

حرفه هایی در سطح تحصیلات دبیرستانی

 • حرفه های کامپیوتری
 • مربی کودکستان و راهنمای اوقات فراغت
 • آموزگار دوره ابتدایی
 • دبیر حرفه و فن دبیرستان
 • پزشک
 • پرستار
 • راهنمای متخصص آموزشی
 • دندان پزشک
 • مشاغل فنی

مشاغلی در سطوح دیگر آموزشی

 • تعمیرکار ماشین
 • کارور دستگاه های CNC
 • بسیاری شغل های ساختمانی
 • تعمیرکار کامیون
 • پرستار دندان پزشکی
 • بهیار
 • مکانیک تعمیرگاه
 • ابزارساز

منبع: اداره کاریابی

برابری در بازار کار

برابری در بردارنده حقوق، وظایف و امکانات یکسان برای زنان و مردان در تمام امور مهم زندگی ست. دولت هدفی را برای نحوه افزایش میزان برابری در سوئد تعیین کرده است. هرگاه جامعه ای از توانایی و خلاقیت هم زنان و هم مردان مراقبت کند، معمولا منجر به افزایش رشد اقتصادی خواهدشد.

سوئد از جهات زیادی یک کشور برابر است. حدود ۸۰ درصد از زنان ۲۰ تا ۶۴ ساله سوئد در خارج از خانه کار می کنند که در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر در سطحی بالاست. اما کمبودهایی در زمینه برابری در بازار کار وجود دارد. زنانی که در مشاغلی که مردان نیز کار می کنند، اشتغال دارند اغلب دستمزد کمتری می گیرند با این که همان کار مردان را انجام می دهند. در سطح مدیریت شرکت ها، شمار زنان از مردان کمتر است. تحقیقات همچنین نشان می دهد که امکانات زنان و مردان برای این که بتوانند کار و زندگی خانوادگی را با یکدیگر ترکیب کنند، متفاوت است. زنان بیشتر کارهای خانه را انجام می دهند با این که درست به اندازه مردان نیز کار می کنند. زنان بیشتر از مردان از مرخصی درازمدت نگهداری از فرزند استفاده می کنند.

دولت برای ایجاد برابری در زمینه های مختلف تلاش می کند. ازجمله اهدف دولت این است که زنان و مردان، بدون توجه به جنسیت بلکه بخاطر لیاقت، توانایی و علاقه داشتن کاری را انتخاب کنند. تقسیماتی در  بازار کار سوئد انجام شده است که برای نمونه بیشتر زنان در بخش درمان و مراقبت و مردان در بخش فنی و ساختمانی به کار مشغولند. تعداد مردانی که شرکت تاسیس می کنند یا در کاری رئیس هستند نیز بیشتر از زنان است.


منبع: مرکز آمار سوئد SCB

این تصویر، تقسیم جنسیتی کار را در سی شغل از معمول ترین شغل ها در سوئد نشان می دهد. تنها سه شغل از ۳۰ شغل بزرگ، تقسیم برابری دارند، یعنی ۴۰ تا ۶۰ درصد هریک از جنسیت ها. 

کدهای اجتماعی در بازار کار

برخی کدهای اجتماعی وجود دارد که می توانند معرف بازار کار سوئد به حساب بیایند.

بسیار معمول است که سازمانی در یک محل کار «هموار» باشد، یعنی این که تعداد رؤسا در آنجا زیاد نباشد. این بدین معنی نیز هست که رئیس و کارکنان، بسیاری از تصمیمات را مشترکن می گیرند. این روش تصمیم گیری شاید وقت بیشتری بگیرد، اما اغلب باعث افزایش حس مشارکت و نیز مسئولیت پذیری بیشتری می شود. انتظار می رود کسی که استخدام است مسئولیت بیشتری را در کار به عهده بگیرد.

فضا در بسیاری از محیط های کار، معمولا غیر رسمی ست. این می تواند به چگونه خطاب کردن یکدیگر و چگونه لباس پوشیدن مربوط باشد. معمول است که هر کس سر کار، لباس روزانه و معمولی خود را می پوشد.

وقت، مسئله مهمی در بسیاری از محل های کار است. سر وقت آمدن، مهم است.

یک لحظه مهم در روز کاری، ساعت قهوه خوری ست که همه یکدیگر را می بینند، با هم حرف می زنند و قهوه یا چای می نوشند.

کارفرما و کارورز

بازار کار به دو بخش تقسیم می شود: کارفرمایان و کارکنان.

کارکنان همچنین دراستخدام نیز نامیده می شوند. برای هم کارفرماها و هم کارکنان، اتحادیه ها و سازمان هایی وجود دارد. دراین اتحادیه ها یا سازمان هاست که کارفرماها یا کارکنان همکاری می کنند و برای منافع خود در بازار کار تلاش می کنند. تمام کسانی که عضو این اتحادیه ها یا سازمان ها هستند، می توانند حضور داشته و تاثیر بگذارند.

سازمان کارفرمایان، منافع کارفرماها را نمایندگی می کند.

بزرگ ترین سازمان های کارفرمایان اینها هستند:

 • سازمان بازرگانی و صنعت سوئد برای شرکت های خصوصی
 • اداره کل کارفرمایان و SKL (سازمان کمون ها و شوراهای استانی) برای محل های کار عمومی.

سازمان های صنفی، منافع کارمندان و کارکنان را نمایندگی می کنند.

بزرگ ترین سازمان های صنفی اینها هستند:

 • LO (سازمان سراسری کارگران سوئد)
 • TCO (سازمان مرکزی کارمندان)
 • SACO (سازمان مرکزی دانشگاهیان سوئد)

سازمان های صنفی ملی از اتحادیه های صنفی کوچک زیادی تشکیل شده اند که رشته ها و حرفه های مختلفی را نمایندگی می کنند.

در سوئد از سال های ۱۸۸۰ اتحادیه های صنفی وجود داشته و بسیاری از افراد استخدام شده به عضویت آنها در می آیند. عضویت در یک اتحادیه صنفی، اختیاری ست. کسانی که عضو یک اتحادیه صنفی هستند، حق عضویت می پردازند. معمولاً افراد هم عضو اتحادیه صنفی و هم عضوصندوق بیکاری A-kassa هستند. صندوق بیکاری، یک انجمن مالی ست که به اعضای خود اگر بیکار شوند، پول پرداخت می کند. صندوق های بیکاری متعدد و مختلفی وجود دارد و اغلب صندوق بیکاری مرتبط با اتحادیه ای ست که فرد عضو آن است.

سازمان های صنفی و سازمان های کارفرمایان بطور مرتب با یکدیگر دیدار کرده و درمورد مقرراتی که برای بازار کار مناسب است با یکدیگر مذاکره می کنند. این مذاکرات اغلب به دستمزدها و دیگرحقوق ها و وظایف در محیط کار مربوط می شود. حق مذاکره، در قانون مشارکت در تصمیم گیری ها، MBL تصویب شده است.


قوانین و توافق نامه های مختلفی وجود دارد که بازار کار سوئد را تنظیم می کنند.

عکس: Colourbox

حق داشتن کار

قوانین و قراردادهای زیادی درمورد کار در سوئد، وجود دارد. قوانین و مقررات مربوط به رابطه میان کارفرما و کارورز، قانون کار نامیده می شود.

قانون مشارکت در تصمیم گیری ها، MBL

قانون مشارکت در تصمیم گیری ها، MBL، یکی از قوانین مهم قانون کار است. در این قانون، مقررات مربوط به حق سازماندهی اتحادیه های صنفی در محل های کار وجود دارد. این قانون همچنین می گوید که کارفرما باید در مورد مسائل مهم محل کار به کارکنان اطلاعات بدهد. کارفرما همچنین باید قبل از انجام تغییرات در محل کار، با اتحادیه های صنفی مذاکره کند.

قانون تامین استخدام، LAS

قانون تامین استخدام، LAS ، از کارکنان هنگام فسخ قرارداد استخدام حمایت می کند.

این قانون درمورد افرادی صدق می کند که استخدام دائم باشند. در این قانون نوشته شده که قرارداد استخدام یک فرد را نمی توان بدون دلیل موجه فسخ کرد. دلیل موجه می تواند این باشد که کار وجود ندارد یا فرد، کار خود را به درستی انجام نمی دهد.

قانون تأمین استخدام همچنین تعیین می کند قرارداد استخدام چه افرادی به علت کمبود کار باید اول فسخ شود و به آن مقرراتِ رعایت نوبت گفته می شود. اصل این مقررات، این است که قرارداد فردی که زمان کوتاه تری در استخدام بوده باید پیش از کسی که طولانی تر دراستخدام بوده، فسخ شود.

قرارداد جمعی (Kollektivavtal)

قرارداد جمعی، یک قرارداد کتبی میان یک کارفرما و یک اتحادیه صنفی ست. در یک قرارداد جمعی مقرراتی در مورد مثلًا ساعات کار، مرخصی و حقوق و دستمزد وجود دارد. در اغلب موارد حقوق و دستمزد شما برمبنای قرارداد جمعی تعیین می شود.

قرارداد جمعی معمولا در بردارنده این مقررات است:

 • نوع استخدام
 • اضافه کار
 • دستمزدها و کمک هزینه ها
 • ساعات کار
 • تعطیلات
 • فسخ قرارداد استخدام
 • بازنشستگی و بیمه حوادث.

در قرارداد جمعی حداقل حقوق و دستمزد افراد استخدامی تعیین می شود. این قرارداد برای آن دسته از افراد استخدامی که عضو اتحادیه صنفی نیستند، اما در محلی کار می کنند که قرارداد جمعی وجود دارد نیز صدق می کند. در سوئد هیچ قانونی وجود ندارد که میزان حداقل دستمزد را تعیین کند.

حتا اگر کارفرمای شما قرارداد جمعی دارد، شما می توانید در مورد حقوق و دستمزد خود با کارفرما مذاکره کنید. حقوق شما می تواند با توجه به دشواری کار و چگونگی انجام وظایف کاری، متفاوت باشد. بیشتر سازمان ها و شرکت های بزرگ با یک اتحادیه صنفی، قرارداد جمعی دارند، اما کارفرماهایی نیز هستند که این قرارداد را ندارند.

اختلاف در محل کار و دادگاه کار

یک اختلاف یا یک درگیری در محل کار باید تا حد امکان به سرعت برطرف شود. مسئولیت کارفرما یا رئیس است که برای حل اختلاف اقدام کند. اگر شما اختلافی پیدا می کنید باید با رئیس خود (کارفرما) صحبت کنید. اگر شما با رئیس خود اختلاف پیدا کنید، درصورتی که عضو یک اتحادیه صنفی باشید می توانید ازاین اتحادیه کمک بگیرید. اگر کارفرما و کارورز در مورد مسئله ای درمحل کار با یکدیگر اختلاف پیدا کنند و نتوانند به توافق برسند، می توانند با دادگاه کار، AD تماس بگیرند. دادگاه، اختلاف را بررسی می کند و پاسخ می دهد که حق با کدام یک از آنهاست.

 

< به فصل قبلی

به صفحه بعدی >

بازگشت به فهرست مطالب

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید