قانون ارث

وقتی فردی فوت می کند قانون تعیین می کند چه کسی از متوفا پول یا اشیاء ارث ببرد. این نکته حق ارث نامیده می شود و در قانون سوئد قید شده است.

اگر متوفا متاهل بوده کلیه دارایی او را همسرش به ارث می برد. فرزندان آنها بعد از فوت همسر متوفا، ارث می برند. طی این مدت همسر متوفا حق تصرف کامل در دارائی را دارد.

اگر متوفا با فرد دیگری فرزندانی داشته باشد آن فرزندان می توانند بلافلاصله ارث ببرند. آنها همچنین می توانند تا فوت همسر بازمانده صبر کنند و بعداً ارث خود را دریافت کنند. اگر متوفا متاهل نبوده باشد فرزندان او کل دارائی او را به ارث می برند. اگر فرزندی وجود نداشته باشد، والدین یا خواهر و برادر متوفا ارث می برند.

وقتی که پدر و مادرانی که فرزند زیر ۱۸ سال دارند می میرند باید شخصی به عنوان قیم (god man) به این فرزند کمک کند. قیم کسی است که تلاش می کند تا حقوق کودک زیر پا نهاده نشود.

 

عکس: Colourbox

مایملک متوفا

مایملک متوفا عبارت است از پول و کلیه دارائی هایی که از او به جا مانده است. خویشاوندانی که قرار است از متوفا ارث ببرند مشترکاً مالک مایملک متوفا هستند.

تقسیم اموال، صورت برداری از ماترک متوفا و وراثت

اگر متوفا متاهل بوده و همراه با همسرش دارایی داشته اول باید دارایی بین زوجین تقسیم شود. این کار تقسیم اموال گفته می شود. وقتی تقسیم اموال انجام شد می توان ارث را تقسیم کرد.

صورت برداری از ماترک متوفا (bouppteckning) شامل تعیین دارایی ها و بدهی های او می شود. این امر باید طی سه ماه پس از فوت انجام شود و از نتیجه آن برای انحصار وراثت و تقسیم دارایی های متوفا استفاده می شود.

وصیتنامه Testamente

وصیتنامه یک سند حقوقی است. تنظیم کننده وصیتنامه خود تصمیم می گیرد چه کسی چه چیزی را ارث ببرد. اما استثناء نیز وجود دارد. وارثان بلافصل (فرزندان متوفا، نوه ها یا نبیره ها) همواره می توانند سهم قانونی ارث خود را طلب کنند.

تنظیم وصیتنامه مستلزم رعایت برخی مقررات است. مثلاً وصیتنامه باید کتبی باشد. دو نفر شاهد باید آن را امضاء کرده باشند. از این رو بهتر است قبل از تنظیم وصیتنامه با یک حقوقدان مشورت شود.

افرادی که بدون ازدواج باهم زندگی می کنند (همزی یا sambo) از یکدیگر ارث نمی برند. اگر دو نفر که همزی هستند بخواهند از یکدیگر ارث ببرند باید وصیتنامه تنظیم کنند.

 

​< به صفحه قبلی

بازگشت به فهرست مطالب

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید