حقوق کودکان

تقریبا در تمام کشورها، قوانین و مقرراتی برای محافظت از کودکان و نوجوانان وجود دارد. در سوئد، کودکان و نوجوانان هم با قوانین بین المللی و هم ملی، مورد محافظت قرار می گیرند. سوئد، حقوق کودکان و محافظت از آنها را در برابر تهدید و خشونت، بسیار جدی می گیرد. دولت و کمون ها تلاش می کنند تا کودکان و نوجوانان از رشد و پرورش خوبی برخوردار شوند.

پیمان نامه حقوق کودک (Barnkonventionen)

سوئد، پیمان نامه حقوق کودک سازمان ملل را امضا کرده است. یک پیمان نامه (konvention)، مقرراتی ست که کشورهای زیادی درمورد آن با هم به توافق رسیده اند. در پیمان نامه حقوق کودک مقرراتی وجود دارد که از حقوق بشر برای کودکان پاسداری می کند.

از آنجا که سوئد این پیمان نامه را امضا کرده، قول داده است که اجرای این مقررات برای تمام کودکان و نوجوانان در کشور رعایت شود. در این پیمان نامه مقرراتی وجود دارد که به آنها ماده می گویند. پیمان نامه حقوق کودک دارای ۵۴ ماده است.

از کودک باید در برابر تبعیض محافظت شود.
عکس: Colourbox

برخی از مهم ترین آنها عبارتند از:

  • از کودک باید در برابر تبعیض محافظت شود. با کودک نباید بدتر از دیگران رفتار شود.
  • سیاستمداران، ادارات و دادگاه ها باید در تمام تصمیم های خود به خیر و صلاح کودکان فکر کنند.
  • پدر و مادرها باید کودکان خود را به گونه ای تربیت کنند که مناسب سن و رشد آنها باشد.
  • کودک حق زندگی و رشد را دارد. معنای این جمله این است که کشورها باید از کودکان دربرابر مرگ در جنگ و بیماری محافظت کنند. حق رشد، یعنی این که کودک از حق داشتن یک کودکی خوب برخوردار باشد.
  • کودک حق دارد که نطر خود را بگوید و به گوش دیگران برساند. ادارات و دادگاه ها باید از کودک در باره نظرات و خواست های او بپرسند.
  • کودک حق دارد یک زندگی خصوصی داشته باشد. برای نمونه، پدر و مادر نباید یادداشت های روزانه و نامه های او را بخوانند.
  • کودک حق محافظت دربرابر خشونت های خانگی را دارد. کودک باید دربرابر پدر و مادر و بزرگسالان دیگر که خشونت به کار می برند یا به شکل مناسبی مراقب او نیستند، محافظت شود.

مدارس سوئد به میزان زیادی از مقررات پیمان نامه حقوق کودک به عنوان اساس کار خود استفاده می کنند. در وبسایت www.barnkonventionen.se می توانید درباره حقوق کودکان بیشتر بخوانید.

حقوق کودکان در جامعه - BRIS

بریس (حقوق کودکان در جامعه) سازمانی ست که به کودکان و نوجوانانی که نگرانی یا مشکلی دارند، کمک می کند. زنگ زدن به بریس به شماره تلفن ۱۱۱ ۱۱۶ هیچ هزینه ای ندارد. افراد زیر ۱۸ سال می توانند به آنجا زنگ بزنند و بدون کمترین هزینه ای، درباره هر چیز با یک بزرگسال گفتگو کنند.

BRIS نمی تواند ببیند که از کدام شماره تلفن به آنجا زنگ زده شده است. حتا در صورت حساب تلفن نیز نوشته نمی شود که کسی به آن شماره زنگ زده است.

BRIS به بزرگسالانی که نگران فرزندان خود هستند نیز کمک می کند. برای تلفن به بخش بزرگسالان BRIS، می توان به این شماره زنگ زد ۱۵۰۵۰۵۰ - ۰۷۷ اطلاعات بیشتر در این وبسایت وجود دارد: www.bris.se

 

< به صفحه قبلی

به صفحه بعدی >

بازگشت به فهرست مطالب

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید