نظام انتخابات سوئد

پایه و اساس یک جامعه دموکراتیک این است که مردم بتوانند نمایندگان خود را از طریقانتخابات آزاد برگزینند. انتخابات بسیار مهم است زیرا مردم در وحله اول از طریق انتخابات است که می توانند سیاست های جاری در کشور را تعیین کنند.

انتخابات و رای دهندگان

شرکت انبوه مردم در انتخابات نشانه اطمینان آنها به سیاستمداران و نظام دموکراتیک است. برای این که پارلمان، شورای استانی و شورای شهر بتوانند به راستی نماینده عموم مردم باشند باید تعداد زیادی از کسانی که حق رای دارند در انتخابات شرکت کنند. در سوئد تقریبا ۸۶ درصد مردم در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۴ آرای خود را در صندوق های رای ریختند. تعداد شرکت کنندگان در انتخابات شورای استانی و شورای شهر چند در صد کمتر بود. وقتی که شما رای می دهید احتمال این که فردی که هم فکر شماست در تصمیم گیری های جامعه سهیم باشد افزایش می یابد.

میزان شرکت در انتخابات در گرو های مختلف مردم متفاوت است. افراد با درآمد و میزان تحصیلات کمتر در مقایسه با تحصیل کرده ها کمتر در انتخابات شرکت می کنند. تعداد رای دهندگان جوان هم از مسن تر ها کمتر است. افرادی که خارج از سوئد به دنیا آمده اند نیز کمتر در انتخابات شرکت می کنند. تمایل به شرکت در رای گیری ها با مدت زمانی که یک فرد در سوئد زندگی کرده افزایش می یابد.

انتخابات عمومی

چهار نوع انتخابات عمومی وجود دارد:

  • انتخابات پارلمان
  • انتخابات شورای تصمیم گیرنده شورای استانی
  • انتخابات شورای تصمیم گیرنده کمون
  • انتخابات پارلمان اروپا

شما هنگام رأی دهی حزب مورد حمایت خود را انتخاب می کنید. شما همچنین می توانید کنار نام فردی که مورد حمایت شماست نیز ضربدر بزنید. یا نام دیگری را در برگه بنویسید که به آن رأی دهی فردی گفته می شود. شما می توانید در انتخابات مختلف به احزاب مختلف رای دهید.

نظام انتخاباتی در سوئد متناسب است. به این معنی که تعداد نمایندگان هر حزب در شوراهای مختلف بر اساس تعداد آرایی که کسب کرده اند تعیین می شود.


تصویری از حوزه رای گیری وقتی که مردم رای می دهند.

عکس: کلاس گروند استن/ اسکان پیکس بیلدهوست (Claes Grundsten/Scanpix Bildhuset)

هر چهار سال یک بار انتخابات عمومی برای پارلمان، شورای استانی و شورای شهر برگزار می شود. این انتخابات در یک روز برگزار می شوند. انتخابات برای پارلمان اروپا هر پنج سال یک بار است.

همه پرسی

یک همه پرسی به سیاستمداران در سطو ح مختلف کشوری و یا منطقه ای این امکان را می دهد تا از نظرات مردم در رابطه با یک مسئله سیاسی مطلع شوند. در سوئد دو نوع همه پرسی سراسری وجود دارد:

همه پُرسی برای ارائه به پارلمان به عنوان مشاوره و یا همه پُرسی برای مقررات مندرج در یک قانون اساسی. همه پرسی یا رفراندوم مشورتی الزام آور نیست. سیاستمداران می توانند تصمیمی اتخاذ کنند که بر خلاف نتیجه رای گیری باشد. همه پرسی در مورد مسائل قانون اساسی، همزمان با انتخابات عمومی برگزار می شود و همیشه الزام آور است. این نوع رفراندوم هرگز در سوئد برگزار نشده است.

در سوئد آخرین همه پرسی ملی در سال ۲۰۰۳ انجام شد. موضوع آن رفراندوم این بود که آیا واحد پول یورو جایگزین کرون سوئد بشود یا نه. مردم سوئد در این رفراندوم رای منفی دادند. در سطح محلی هر سال رفراندوم هایی در یک یا چند کمون برگزار می شود.

حق رأی

اتباع سوئد که به سن ۱۸ سالگی تمام رسیده باشند از حق رأی دادن در انتخابات پارلمان برخوردارند.

برای رأی دادن به پارلمان اروپا باید به سن ۱۸ سالگی تمام رسیده و تبعه یکی از کشورهای اتحادیه اروپا بود.

افراد بالای ۱۸ سال که در سوئد به مدت حداقل ۳ سال ثبت نام شده باشند حق دارند در انتخابات کمون و شورای استانی رأی بدهند. برای شرکت در انتخابات کمون و شورای استانی احتیاج به داشتن تابعیت سوئد ندارید.

داره برگزاری انتخابات قبل از انجام انتخابات برای همه کسانی که دارای حق رأی هستند کارت رأی گیری ارسال می کند. کارت رأی گیری به آدرسی که شما در آن ثبت هستید ارسال می شود. برای رأی دادن باید مدرک شناسائی به همراه داشت.

در صورتی که دارای حق رأی باشید خود شما هم می توانید برای یک مأموریت سیاسی انتخاب شوید. یعنی می توانید بعنوان نمایندهپارلمان، شورای استانی و یا منطقه ای یا شورای شهر انتخاب شوید.

شما هنگام رأی دادن حزب مورد حمایت خود را انتخاب می کنید. همچنین می توانید کنار نام فردی که مورد حمایت شماست نیز ضربدر بزنید. در این صورت شما به یک شخص در آن حزب رای می دهید. 

حد نصاب برای احزاب کوچک

برای این که یک حزب بتواند وارد پارلمان شود باید حداقل چهار درصد آرای رأی دهندگان را کسب کند. برای وارد شدن به شورای استانی یا ناحیه باید احزاب حداقل سه درصد آرا را کسب کرده باشند. برای پارلمان اروپا همان حد نصاب پارلمان یعنی چهار درصد صِدق می کند. برای انتخابات شورای شهر چنین مقرراتی وجود ندارد.

در سوئد احزابی وجود دارند که در پارلمان کُرسی ندارند ولی در کمون ها و شوراهای استانی و منطقه ای دارای نماینده هستند.

 

< به صفحه قبلی

به صفحه بعدی >

بازگشت به فهرست مطالب

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید