خانواده و فرد

خانواده چیست؟ پاسخ به این پرسش در فرهنگ ها و جوامع مختلف، متفاوت است. در برخی از نقاط جهان، خویشاوندان و گروهی که هرکس به آنها تعلق دارد، مانند بخشی از خانواده محسوب می شوند. در سوئد اغلب تنها والدین، خواهر و برادر و فرزندان، خانواده به حساب می آیند. آنچه که فرد معنا می شود نیز در فرهنگ ها و جوامع مختلف، متفاوت است. دو روش مختلف برای نگاه به فردیت وجود دارد، نگرش فردگرایانه و نگرش جمع گرایانه.

نگرش فردگرایانه

نگرش فردگرایانه حاوی این نکته است که فردیت مهم تر از گروه است. هر فردی تشویق می شود که ایده ها و عقاید خودش را داشته باشد. فرد، به خود همچون کسی که نسبت به زندگی، خوشبختی و آینده خود مسئول است نگاه می کند. او در مرتبه اول شخص خودش است و در مرتبه بعد، بخشی از گروه های متفاوت.

نگرش جمع گرایانه

نگرش جمع گرایانه به این معنی ست که منافع گروه مهم تر از منافع فرد است. آنچه هرکس به عنوان فرد انجام می دهد بر تمام گروه تاثیر می گذارد. در یک جامعه جمع گرا، اغلب یک اشتراک و روحیه جمعی قوی وجود دارد. اعضای این اشتراک یا گروه، مسئولیت یکدیگر را به عهده می گیرند. نگرش جمع گرایانه اغلب این معنی را دارد که شخص، افراد بیشتری را خانواده خود می داند. خویشاوندان و گروه اغلب مانند خانواده به حساب می آیند.

نظام های اجتماعی متفاوت

نظام های اجتماعی متفاوت، به مردم نگرش های مختلفی را می دهد. سوئد از جهات زیادی یک جامعه فردگرا ست. آنچه شما انجام می دهید بیشتر بر خود شما تاثیر می گذارد و نه بر خانواده و خویشاوندان شما.

در سوئد، حکومت باید مسؤلیت تضمین امنیت مردم را به عهده بگیرد. نتیجه این امر، وابسته نبودن مردم به محافظت خویشاوندانشان برای داشتن یک زندگی امن است. در جامعه ای که حکومت، مسئولیت شهروندان خود را به عهده نمی گیرد، مردم برای امنیت خود بیشتر به خویشاوندانشان اعتماد می کنند.

اگر در سوئد کسی مرتکب جرمی شود، تنها خود آن شخص که جرم را انجام داده مجازات می شود نه خانواده و بستگان او.

 

< به صفحه قبلی

به صفحه بعدی >

بازگشت به فهرست مطالب

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید